Proizvodnja sirka metlaša

 U ratarskoj proizvodnji sirak je veoma zastupljen, poseban značaj imaju sirak za zrno i sirak metlaš. Sirak za zrno se po površinama i proizvodnji ubraja među pet najvažnijih gajenih biljaka na svetu. Tolerantnost prema suši i visokim temperaturama, kao i manja zahtevnost u pogledu tipa zemljišta u kombinaciji sa skromnijim zahtevima u pogledu biljnih hraniva jesu najčešće isticane prednosti sirka u odnosu na druge gajene biljke. U Bačkoj, proizvođači imaju dugu tradiciju u proizvodnji sirka, i ovaj kraj je poznat po domaćinima koji preko 40 godina gaje ovu ratarsku kulturu. Jedan od njih je i Lehel Šuranji iz Sente, koji gaji sirak metlaš, i za 15 dana počinje sa kosidbom.

 

 

Ostavite komentar:

 

Komentari

Trenutno nema komentara za ovu vest.

Medijski partneri