Insekticid Coragen za sigurnu zaštitu krompira

Krompirova zlatica jedna je od najvećih pretnji usevima ove kulture i to svake godine, bez obzira na vremenske prilike. Javlja se u dve do tri generacije i stoga je veoma bitno na vreme početi sa preventivom i na tom putu izabrati najefikasnijeg saveznika. Koragen, preparat poznate multinacionalne kompanije Du Pont, godinama već daje odlične rezultate.

Zaštita jabuke od jabukinog smotavca, DuPont

Na sedam hektara se na plantaži u Vojki proizvode jabuke sorte greni smit, gala, zlatni i crveni delišes. Ovaj zasad je star šest godina i, kako kažu, nekih većih problema nisu imali. Jabučni smotavac predstavlja ekonomski najznačajniju štetočinu, koja se može pronaći u gotovo svim voćnjacima u našoj zemlji, te ukoliko se ne sprovode odgovarajuće mere za suzbijanje ovog insekta, štete mogu biti zaista velike. Naš sagovornik kaže da su se u borbi protiv ove štetočine odlučili za Koragen, firme Du Pont.

Zaštita nektarina od šupljikavosti lista, Galenika Fitofarmacija

Nakon ručne prorede u zasadima breskve i nektarine plodovi se nalaze u feno-fazi intenzivnog porasta. Za nešto kasnije sorte možemo da preporučimo korišćenje kontaktnih fungicida u cilju zaštite od šupljikavosti lista i za to preporučujemo primenu preparata Metod 480sc.

Coragen, za jabuke bez jabučnog smotavca

Bez obzira na to koju sortu jabuke izabrali za svoju proizvodnju, crvljivost plodova vreba sve njih i može biti pogubna za celogodišnji rod, ukoliko se ne zaštiti na vreme. Ovo voće trenutno se nalazi u fazi razvoja kada joj preti ekonomski i najopasnija štetočina koja izaziva crvljivost plodova – jabučni smotavac.

Sigurna zaštita povrća na otvorenom polju, Galenika Fitofarmacija

Veoma je važno da u startu sezone proizvođači svojim biljkama pruže optimalne uslove za razvoj kako bi kasnije imali garantovano uspešnu sezonu, veće prinose i plodove boljeg kvaliteta.

Zaštita šećerne repe od cerkospore

Na imanju kompanije Delta Agrar, od nicanja šećerne repe do danas, ta kultura imala je sve uslove za pravilan rast i razvoj. S obzirom na trenutne promenljive vremenske prilike, kao i one koje su tokom maja prethodile, ovo je vreme kada bi trebalo da se obrati pažnja na pojavu pegavosti lista šećerne repe. To je naročito važno u kišnim godinama, kakvih je bilo u poslednje vreme.

Zaštita vinove loze, Galenika Fitofarmacija

Loza je u fazi intenzivnog porasta. U ovoj fazi loza je najosetljivija kad je u pitanju mogućnost infekcije od strane plamenjače.

Zaštita pšenice od fuzariuma, Delta Agrar

Kako agrarni kalendar dospevanja i tretiranja useva nalaže, u ovom periodu godine, kraljica među ratarskim kulturama pšenica, na redu je za cvetanje, ali i za neophodnu zaštitu od prouzrokovača bolesti. I to je veoma bitan deo slagalice dugoročnog planiranja, znanja, kooperacija i tehnologija koje čine moderan agrarni biznis, odnosno važan sistem koji pruža podršku i daje stabilnost, od njive do trpeze.

Zaštita nektarina posle prorede plodova, Galenika Fitofarmacija

U zasadima breskve i nektarine mehanička proreda plodova je pomotehnička mera koja daje izvanredne rezultate.

Suzbijanje korova u kukuruzu, Galenika Fitofarmacija

Na parceli u blizini Bečmena na kojoj je posejan kukuruz. Setva je obavljena u optimalnom roku a odmah nakon setve obavljen je i tretman herbicidima Basar i Rezon.

Zaštita soje i suncokreta preparatom Pulsar

Primena herbicida u soji treba da omogući eliminaciju korovskih biljaka. Da bi se to postiglo potrebno je napraviti dobar izbor herbicida koji će eliminisati uskolisne i širokolisne korove u soji ali pritom voditi računa o osetljivosti te kulture.

Zastita jabuke od venturije

Jabuka se nalazi u fenofazi intenzivnog porasta ploda što je najosetljivija faza kada postoji mogućnost dolaska do infekcije venturijom inekvalis odnosno čađavom pegavosti lista i krastavosti ploda.

Zaštita pšenice sa preparatom Amistar Extra

Sindženta u svojoj paleti proizvoda ima jedan odličan fungicid koji se zove Amistar Ekstra i on se koristi kod suzbijanja bolesti u pšenici.

Zaštita jabuke od čađave krastavosti i venturije u voćnjaku Podunavlje

Na imanju „Podunavlje“, kompanije „Delta Agrar“ u Čelarevu, zasad jabuka prostire se na 500 hektara. Ovaj savremeni voćnjak opremljen je antifrost sistemom, irigacionim i fertigacionim sistemom, kao i sistemom protivgradne zaštite, te malo ko može ostati ravnodušan prilikom samog pogleda na ove zasade. Sa godišnjim rodom od oko 20 hiljada tona jabuka, stručnjaci ove kompanije više su nego kompetentni za konsultovanje o agrotehničkim merama u zasadima jabuke i prevencijama za naredni period.

Kompletna zaštita kukuruza od korova do 8 listova, Arigo

Iako su ratari dugo vodili bitke protiv korova, sa pojavom herbicida Arigo, poznate multinacionalne kompanije Du Pont, proizvođači već u ovom periodu godine, potvrdila su iskustva, sa Arigom dobijaju ceo rat protiv svih korova.

Zaštita kukuruza od korova, Galenika Fitofarmacija

Stručnjaci govore kako oporaviti useve kukuruza nakon niskih temperatura.

Preporuke za zaštitu pšenice, Syngenta

Snažan pritisak biljnih bolesti u usevima pšenice i ječma pre par godina je zabrinuo naše ratare, na sreću brzo su u paleti proizvoda Sindžente pronašli pravi odgovor na taj veliki izazov – Amistar extra.

Sigurna zaštita šećerne repe i kukuruza posle hladnog vremena

Niske dnevne temperature kao i snežni pokrivač u aprilu u pojedinim delovima Srbije, pričinio je štetu usevima i zasadima, a najviše voćarskim kulturama. Sa aspekta količina padavina minulih dana međutim, u kompaniji Delta Agrar kažu da je vremenska situacija pogodovala ratarskim kulturama, jer se u prehodnom periodu osetio nedostatak vlage, pogotovo u setvenom sloju.

Sigurna zaštita kukuruza od korova, Principal Plus

S’ obzirom na to da se ratarska proizvodnja zahuktava i polako ulazi u period kada se odlučuje o visini prinosa, zaštita kukuruza od korova i ove godine mogla bi da odigra ključnu ulogu.

Zaštita pšenice preparatom Amistar Extra, Syngenta

Snažan pritisak biljnih bolesti u usevima pšenice i ječma pre par godina je zabrinuo naše ratare.

Zaštita jabuke od venturije

Iako u nepovoljnim vremenskim uslovima, jabuka je ipak uspela da dođe do fenofaza precvetavanja i formiranja plodova kako je slučaj u ovom voćnjaku.

Sigurna zaštita pšenice sa Amistar Extra, Syngenta

Pšenice su uglavnom dobro izbokorene, mada je pojava bolesti prisutna na skor svim parcelama.

Preporuke za zaštitu jagoda, Galenika Fitofarmacija

Jagoda se nalazi u feno-fazi početak cvetanja, do faze punog cvetanja.

Preparat Chief za kukuruz bez korova, Adama

Usev kukuruza izuzetno je podložan zakorovljenosti kako uskolisnim tako i širokolisnim korovima poput muhara, sirka iz semena i rizoma, čička, henopodijuma, pepeljuge i ambrozije, čije prisustvo na njivama može negativno odraziti na prinos. U koliko dođe do pojave i potrebe za suzbijanjem širokolisnih korova, tu je preparat “Čif” koji uspešno suzbija korovske biljke bez opasnosti po gajeni usev, a sve zahvaljujući svojoj izuzetnoj selektivnosti.

Preparat Saltus za suncokret bez korova, Adama

Dragan Cvetković iz Zrenjanina na svojim njivama uglavnom proizvodi tri kulture: kukuruz, pšenicu i suncokret koji zauzima oko jedne trećine od ukupne površine. Uzimajući u obzir da je kraj proleća i početak leta protekle, 2016. godine bio vrlo specifičan, te da su ga karakterisale česte kiše i nagle temperaturne oscilacije, pojava korovskih biljaka na parcelama bila je praktično neizbežna, pa je naš domaćin bio prinuđen da se sa korovima bori i ovde, na njegovoj parceli pod IMI hibridima suncokreta.

Zaštita pšenice i kukuruza, Galenika Fitofarmacija

Teško je dati ocenu u kojoj se fenofazi nalazi većina useva pšenice. Formiranje prvog, a kod ranijih setvi drugog kolenca, veliki potencijal inokuluma, jutarnje rose, visokim temperaturama za ovo doba godine su već rezultirale pojavom prvih simptoma bolesti.

Za kukuruz bez korova Arigo, DuPont

S obzirom na to da samo čista njiva bez korova može dati prinose kakve svi proizvođači priželjkuju, u narednim minutima prenosimo vam iskustva poljoprivrednih proizvođača koji su u na putu zaštite kukuruza od korova, prethodnih godina koristili preparat Arigo, poznate multinacionalne kompanije DuPont, a koji se i ove sezone nalazi u ponudi Agromarketa.

Preparat Chief, za kukuruz bez korova, Adama

Pojava korova poput lipice, čička, štira, pepeljuge i drugih jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza, može znatno da umanji prinos, time umanjujući i ekonomsku dobit, zbog čega za suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza stručnjaci kompanije Adama preporučuju preparat „Čif“.

Sigurna zaštita pšenice sa preparatom Amistar Extra, Syngenta

U proizvodnji pšenice odsutna bitka se bije u rano proleće. Stresni uslovi, velike temperaturne razlike, suša i pojava prouzrokovača ekonomski najznačajnijih bolesti pšenice, već na početku sezone mogu da obesmisle sav trud i ulaganje.

Zaštita kukuruza i soje posle setve, a pre nicanja

Dugoročno planiranje, znanje, kooperacija i tehnologija, delovi su slagalice modernog agrarnog biznisa. Da bi se sve uklopilo i funkcionisalo, veoma je važan sistem koji pruža podršku i daje stabilnost od njive do trpeze. U godinama kada je proleće sa dosta vlage usled čestih padavina ili padavina u manjim vremenskim razmacima, tretiranje korova posle setve a pre nicanja gajenog useva i korova, ima višestruku opravdanost, jer su korovske biljke ozbiljna konkurencija gajenim kulturama u ishrani, potrošnji vode i uopšte, u ugrožavanju životnog prostora.

Za kukuruz bez korova Chief i Nicogan

Preduzeće „Ćirić i sin“ u okviru svoje poljoprivredne proizvodnje radi oko 2.400 hektara na kojima proizvodi grašak, buraniju, suncokret, pšenicu, kao i merkantilni kukuruz i kukuruz šećerac. Uzimajući u obzir da je u pitanju vrlo obimna ratarska proizvodnja koja se prostire na velikoj površini, ni ne čudi da su se na ovim parcelama pod kukuruzom mogli pronaći ne samo širokolisni već i uskolisni korovi.

Preparat Saltus za čistu soju

Na ovoj parceli pod sojom, koja pripada uzornom poljoprivredniku Mate Farbašu iz Kule, po prvi put prošle godine primenjen je herbicidni preparat kompanije Adama – „Saltus“ koji u soji i IMI hibirdima suncokreta suzbija sve korove: širokolisne, uskolisne, jednogodišnje i višegodišnje.

Zaštita jabuka u fenofazi roze pupoljka

Zasadi jabuke se nalaze između fenofaza zelenih buketića i roze pupoljka. Ove faze su najosetljivije prema prouzrokovaču čađave krastavosti lista i ploda jabuke.

Zaštita šećerne repe od korova, Agroglobe

Kompanija “Agroglob” kroz BITGLOB nudi kompletnu tehnologiju zaštite šećerne repe od korova. BITGLOB podrazumeva pravovremenu primenu odabranih, kvalitetnih i selektivnih herbicida.

Acanto plus, sigurna zaštita pšenice

S obzirom na to da polako ulazimo u period godine i poljoprivredne proizvodnje kada se odlučuje o kvalitetu prinosa, a posebno pšenice, zaštita od bolesti i ove godine mogla bi da odigra ključnu ulogu u tome. Agromarket za ovu namenu u svojoj ponudi ima preparat poznate multinacionalne kompanije DuPont – Acanto Plus, koji se već pokazao na našim njivama.

Zaštita kukuruza posle setve, a pre nicanja

Setva je najvažniji posao koji poljoprivrednici rade na svojim njivama. Pored toga što je važno izabrati pravi hibrid kukuruza, njemu je potrebno i omogućiti dobar start.

Kvalitetno seme i sigurna zaštita kukuruza, Syngenta

Zašto mnogi ratari iz Srbije tvrde da im je Syngenta promenila živote?

Hibrid kukuruza Pako i zaštita semena preparatom Force 20CS

Zašto mnogi ratari iz Srbije tvrde da im je Syngenta promenila živote?

Zaštita pšenice i ječma preparatom Acanto plus

Procene prinosa pšenice i ječma danas umnogome zavise od toga kako i kad se pojedine bolesti, štetočine i korovi pojavljuju.

Sigurna i kompletna zaštita pšenice

Približava se važan vremenski period u uzgoju pšenice, koji, tvrde stručnjaci, u mnogo čemu može i odrediti celogodišnje prinose. Dugoročno planiranje, znanje, kooperacija i tehnologija su delovi slagalice koja se zove moderan agrarni biznis, a da bi se sve uklopilo i da bi funkcionisalo, važan je sistem koji pruža podršku i daje stabilnost, od njive do trpeze. Na tom putu, kompanija Delta Agrar i ove godine u ponudi ima bogat katalog proizvoda na putu zaštite svih kultura. Pva na redu za tretiranje i optimalno korišćenje hemijske zaštite biće pšenica.

Zašto je bitna zaštita jabuka bakarnim preparatima

Mirovanje vegetacije i početak feno-faze vegetacije je najbolje vreme kada treba upotrebiti bakarne preparate u zasadima jabuke…

Zaštita ranih sorti nektarina i bresaka

U sklopu aktivnosti pre kretanja vegetacije, ceo stručni tim Galenike Fitofarmacije angažovan je na edukacijama koje su organizovane u saradnji sa područnim stučnim službama.

Predstavljanje novog preprarata Cherokee, Syngenta

Kompanija Sindženta predstavila je svoj novi fungicidni preparat Čiroki. Čiroki se koristi u zaštiti lista i klasa pšenice i pruža trostruku fungicidnu zaštitu tretiranog useva.

Kontrola prskanja voćnjaka GPS uređajima

Zasadi jabuke koji se prostiru na nekoliko hektara, obavezna noćna prskanja tokom leta, hroničan umor zbog velikog obima posla i pad koncentracije usled noćnog posla i na kraju redovi koje je u noći nemoguće razlikovati. Posledica svega toga je promašen ili dva puta oprskan red što ne samo da povećava troškove zaštite već može da dovede do pojave mrežice na plodu. Lazar Đukić iz Gospođinaca koji je većini poznat po obimnoj i tehnološki naprednoj proizvodnji povrća, proširio je svoju poljoprivrednu delatnost i na voćarstvo. Kod njega ne samo da postoji već pomenuti problem neravnomernog prskanja, već on troši i prevelike količine utrošene vode po hektaru.

Bioplug za tretiranje žetvenih ostataka

Zadovoljni korisnici preparata Bioplug iznose svoje utiske.

Dobar dan domaćine

Zaštita bilja u prethodnoj sezoni i preporuke za novu, iskustva u proizvodnji pšenice i njeno razvrstavanje ali i agrarna politika i moguće mere bile su tri teme o kojima se razgovaralo na „mini“ savetovanju pd nazivom „Letnji dobar dan domaćine“ u organizaciji departmana za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Koliki je značaj zelene rezidbe kod jabuka

Zelena rezidba kao veoma važna agrotehnička mera ima niz prednosti, ali na žalost kod nas je još uvek slabije zastupljena jer nove tehnologije sporije pronalaze svoju primenu. Naša ekipa je posetila jedan od najsavremenijih voćnjaka u Srbiji koji se nalazi u mestu Ridjica i prostire se na 104 hektara, ovde je zastupljeno više sorti od najranijih do najkasnijih čime se produžava period berbe.

Dan polja paradajza u selu Vinarce

Na parcelama zemljoradničke zadruge „Zelena zvezda“ u selu Vinarce kraj Leskovca održani su sada već tradicionalni „Dani polja paradajza“ na kojima su predstavljeni ogledi u kojima je odabran sortiment iz ponude kompanije „Agroarm“, rađena zaštita preparatima kompanije „Belšim krop protekšn“ i gde su primenjena đubriva kompanije „Timak Agro“.

Dan polja savremene proizvodnje jabuka, BASF

Manifestacija “Dan jabuke” kompanije BASF na kojoj su predstavljeni ogledi sa nekim od najnovijih i najboljih rešenja na polju zaštite jabuke, održana je u impresivnom čelarevskom voćnjaku Delta Agrara koji se prostire na oko 600 hektara. Čak i po velikoj vrućini veliki broj gostiju odazvao se na poziv BASF- ovih stručnjaka, a sve kako bi razmenili iskustva i informisali o novinama u svetu voćarstva. Za nas, ovo je bila izuzetna prilika da sa diplomiranim inženjerom zaštite bilja Aleksandrom Jotovim porazgovaramo o ovogodišnjim uslovima za zaštitu jedne od najzastupljenijih i za uzgoj najisplativijih voćnih vrsta na našim prostorima.

Zaštita šećerne repe od cerokospore, Fusilade Forte i Select Super, Delta Agrar

U proteklim razgovorima sa Danijelom Mijatov iz savetodavne službe Delta Agrara dotakli smo se mnogih tema među kojima se izdvojilo suzbijanje korova kao izuzetno značajna agrotehnička mera. Uzimajući u obzir da je ova godina bila karateristična po tome što su se često smenjivali kišni i sunčani periodi sa visokim temperaturama, ni ne čudi činjenica da su korovi rasli neujednačeno i da su bili prisutni na parcelama tokom čitave vegetacije gajenog useva.

Zaštita krompira, Syngenta

Kada krompir završi intenzivan porast, od precvetavanja pa sve to berbe, koristimo lokal-sistemike i antisporulante, kakav je preparat Revus Top.

Zaštita krompira, Syngenta

Kada krompir završi intenzivan porast, od precvetavanja pa sve to berbe, koristimo lokal-sistemike i antisporulante, kakav je preparat Revus Top.

Sigurna zaštita luka, Syngenta

Atmosferske prilike koje su obeležile maj i jun idealne su za razvoj biljnih bolesti. To je ono što trenutno najviše okupira povrtare. Na sreću nauka je iznedrila rešenja i za ovakve prilike pa je posao farmera danas bitno sigurniji nego što je bio.

Acanto, zaštita šećerne repe od cerkospore, DuPont

Iako je godina do sada bila izuzetno pogodna za proizvodnju šećerne repe, zbog nestabilnih vremenskih uslova postoji realan rizik od pojave cerkospore, navodi poljoprivredni proizvođač i diplomirani inženjer zaštite bilja iz Kovačice Adam Siroma koji ima 20 hektara pod repom.

Kako se boriti protiv ekstremnih vremenskih uslova, BASF

Za uspešnu zaštitu bilja presudan je dobar savet od strane dobrog agronoma, kvalitetan proizvod i pravovremeni tretmani u kojima se poštuju preporučene doze. Ukoliko jedan od ta tri faktora izostane, sve pada u vodu – rečeno je na danima polja kompanije BASF koji su se održavali na parcelama oglednog polja pančevačkog Instituta Tamiš, gde su posetioci mogli da vide i edukuju se o najnovijim tehnologijama iz oblasti zaštite pšenice, kukuruza, soje i suncokreta.

Zaštita vinove loze, Syngenta

Kada je u pitanju zaštita vinograda, ova godina je veoma izazovna i verovatno će biti godina plamenjače. U toj situaciji ne sme da dođe do opuštanja.

Acanto plus, za šećernu repu bez cerkospore, DuPont

Na parcelama kompanije Agrocentrum doo iz Bečeja, koja šećernu repu proizvodi na 250 hektara, kraljica ratarskih kultura je u izuzetnom stanju.

Zaštita vinove loze, Syngenta

Vinogradari su ove kišne godine bili na ogromnim iskušenjima. Posebno osetljiv zadatak u zaštiti sledi po okončanju cvetanja, odnosno zametanju bobica kada treba zalomiti lastare.

Coragen za sigurnu proizvodnju jabuka, DuPont

U kompaniji Atos Fructum čiji se zasadi prostiru na 90 hektara dobro znaju da se isplativost i profitabilnost te voćarske proizvodnje ogleda u procentu plodova prve klase.

Zaštita vinove loze od plamenjače, Galenika fitofarmacija

Protekli period karakterističan je po specifičnim vremenskim prilikama koje su bile praćene većom količinom padavina što je svakako uslovilo da se stvore povoljni uslovi za pojavu oboljenja plamenjače, koja u vinovoj lozi stvara velike probleme.

Sigurna zaštita krompira, Syngenta

Kada krompir završi intenzivan porast, od precvetavanja pa sve to berbe, koristimo lokal-sistemike i antisporulante, kakav je preparat Revus Top.

Zaštita šećerne repe od cerkospore, Delta Agrar

U našim agroklimatskim uslovima pegavost lista šećerne repe je ekonomski najznačnije obolenje, jer ta bolest u pojedinim godinama može da umanji prinos i do 30% a sadržaj šećera odnosno digestiju i za jedan do dva procenta – upozorava Danija Mijatov iz savetodavne službe Delta Agrara. Ona dodaje da temperatura od 25 o C i relativno visoka vlažnost vazduha predstavljaju optimalne uslove za pojavu infekcije te se pegavost lista smatra bolešću toplijeg i vlažnijeg klimata.

Zaštita šećerne repe od cerkospore, Delta Agrar

Za proizvođače šećerne repe koji nisu obavili tretman zaštite od divljeg sirka iz rizoma Delta Agrar preporučuje upotrebu herbicida Fusilade forte u dozi od 1,3 l/ha…

Preporuke za zaštitu vinograda, Syngenta

U fazi kada vinova loza precvetava i kada dolazi do formiranja bobica, a to je najosetljivija faza kada je reč o bolestima.

Callisto za čist kukuruz, Syngenta

Calisto – Selektivni herbicid u obliku vodorastopivih granula, suzbija širokolisne korove u kukuruzu i otporne krupnosemene višegodišnje korove.

Zašto je bitna analiza zemljišta

Analiza zemljišta kao veoma važna agrotehnička mera, prvi je korak koji pomaže da utvrdimo sastav i kvalitet zemljišta. Agrohemijska analiza zemljišta obuhvata ispitivanje kiselosti zemljišta, kalcijum-karbonata, kalijuma, fosfora, azota i humusa, kao i preporuku za upotrebu vrste i količine đubriva. Analiza zemljišta je obaveza za poljoprivrednike, kao i jedan od uslova za dobijanje subvencija..

Legendarni herbicid Fusilade Forte, Syngenta

Za njivu bez rizomskih travnih korova – Fusilade forte. Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih korova u svim širokolisnim kulturama.

Kompletna zaštita krompira, Galenika Fitofarmacija

Preporuka je da se zaštita krompira od crne pegavosti startuje odmah sa formiranjem redova i u toj fenofazi je potrebno koristiti fungicide sa kontaktnim delovanjem.

Kako se boriti protiv cerkospore u šećernoj repi, Sunoko

Na sada već tradicionalnoj manifestaciji pod nazivom „Dani šećerne repe“, kompanija „Sunoko“ je poljoprivrednicima predstavila aktuelno stanje na tržištu šećerne repe, nove tehnologije i najsavremeniju poljoprivrednu mehanizaciju koja se koristi u cilju povećanja prinosa kraljice ratarskih kultura. Uz predstavljanje nove ALS tehnologije u šećernoj repi, proizvođači su mogli da dobiju i savete vezane za đubrenje, suzbijanje korova kao i primenu modernih agrotehničkih mera, ali povrh svega – velika pažnja posvećena je suzbijanju cerkospore kao ekonomski najznačajnije bolesti u proizvodnji šećerne repe.

Syngenta preporuka za kukuruz bez korova

Calisto – Selektivni herbicid u obliku vodorastopivih granula, suzbija širokolisne korove u kukuruzu i otporne krupnosemene višegodišnje korove.

Sigurna zaštita suncokreta Fusilade Forte, Syngenta

Rizomski divlji sirak, pogotovo u ovako vlažnim godinama, je prava noćna mora za ratare jer je to korovska biljka koju oni češće umnožavaju nego što je uništavaju…

Preporuke za zaštitu paprike, Galenika Fitofarmacija

Počelo je rasađivanje paprike na otvoreno polje. Paprika spada u najzastupljenije povrtarske kulture u Srbiji i da bismo dobili kvalitetne i zdrave proizvode potrebno je na vreme krenuti sa zaštitom.

Preporuke zaštite useva u Mačvi

Obilne i česte padavine u proteklom periodu uslovile su pojavu bolesti i donele brojne poteškoće ratarima. Naša emisija obratila se i zatražila savet od Branislava Ignjatovića, diplomiranog inženjera za zaštitu bilja, koji u mačvanskom kraju redovno obilazi brojna domaćinstva. Upitali smo ga na šta poljoprivrednici treba da obrate pažnju u ovom trenutku.

Calaris pro za širokolisne i travne korove, Syngenta

Calaris pro – folijarni herbicid sa izraženim zemljišnim delovanjem – suzbija jednogodišnje širokolisne i neke travne korove…

Zaštita jabuke od jabukinog smotavca, Galenika Fitofarmacija

Zasadi jabuke se nalaze u fazi intenzivnog porasta plodova. Protekli period su karakterisale niske temperature i obilne padavine, a poljoprivrednici koji su poslušali naše pređašnje savete su sigurno zadovoljni jer su predupredili nastanak primarne zaraze venturije.

Za kvalitetniju pšenicu Amistar Extra, Syngenta

Amistar Extra – fungicid koji suzbija pepelnicu, rđu, sivu pegavost lista i klasa, smanjuje napad fuzarijuma, produžava vegetaciju, povećava prinos, poboljšava kvalitet zrna ječma i pšenice

Aktuelna zaštita soje, Galenika fitofarmacija

Nakon obilnih padavina iz prethodnog perioda i soja i korovi imaju idealne uslove za rast i razvoj. Poljoprivrednicima predlažemo trojnu kombinaciju za suzbijanje širokolisnih korova u soji.

Calaris pro za čist kukuruz, Syngenta

Calaris pro – folijarni herbicid sa izraženim zemljišnim delovanjem – suzbija jednogodišnje širokolisne i neke travne korove…

Za sigurnu pšenicu Amistar Extra, Syngenta

Amistar Extra – fungicid koji suzbija pepelnicu, rđu, sivu pegavost lista i klasa, smanjuje napad fuzarijuma, produžava vegetaciju, povećava prinos, poboljšava kvalitet zrna ječma i pšenice.

Soja bez korova Saltus, Adama

Mladen Branković važi za jednog od najvećih i najboljih poljoprivrendih proizvođača na području Vršca, koji svake sezone barem polovinu svojih površina odvoji za suncokret. Razlog tako velike zastupljenosti ove kulture na njegovim parcelama krije se iza činjenince da je na zemljištu od četvrte do sedme klase karakterisitčnom za vršački rit, samo suncokret uspeo da postigne rezultatate koji odgovaraju našem mladom domaćinu. Prema njegovim rečima za visoke prinose suncokreta potrebna je puna agrotehnika i primena kvalitetnih herbicida bez kojih nema dobrih rezultata. Ta tvrdnja je dokazana čak i na ovoj kranje specifičnoj parceli gde je primenjen herbicid Saltus kompanije Adama.

Zaštita voća posle leda i grada, Galenika Fitofarmacija

Priroda ponovo nije bila naklonjena voćarima. Obilne padavine praćene olujnim vetrom i gradom prethodnih dana mnogima su nanele velike štete već na početku sezone.

Kukuruz bez korova Callisto, Syngenta

Calisto – Selektivni herbicid u obliku vodorastopivih granula, suzbija širokolisne korove u kukuruzu i otporne krupnosemene višegodišnje korove.

Sigurna zaštita pšenice sa Amistar Extra, Syngenta

Amistar Extra – fungicid koji suzbija pepelnicu, rđu, sivu pegavost lista i klasa, smanjuje napad fuzarijuma, produžava vegetaciju, povećava prinos, poboljšava kvalitet zrna ječma i pšenice.

Zaštita pšenice Amistar Extra, Syngenta

Amistar Extra – fungicid koji suzbija pepelnicu, rđu, sivu pegavost lista i klasa, smanjuje napad fuzarijuma, produžava vegetaciju, povećava prinos, poboljšava kvalitet zrna ječma i pšenice.

Zaštita jabuke u maju, Galenika Fitofarmacija

Zasadi jabuke su precvetali i trenutno se nalaze u fenofazi razvoja plodova od 12 do 16 milimetara. Ovo je osetljiva faza gde infekcija venturijom može da dovede do velikih gubitaka.

Saltus za soju bez korova, Adama

Mladen Branković važi za jednog od najvećih i najboljih poljoprivrednih proizvođača na području Vršca, koji svake sezone barem polovinu svojih površina odvoji za suncokret. Prema njegovim rečima za visoke prinose suncokreta potrebna je puna agrotehnika i primena kvalitetnih herbicida bez kojih nema dobrih rezultata. Ta tvrdnja je dokazana čak i na ovoj kranje specifičnoj parceli gde je primenjen herbicid Saltus kompanije Adama.

Zaštita jabuke od jabukinog smotavca, Delta Agrar

U svim zasadima jabuke jabukin smotavac predstavlja najznačajniju štetočinu, kako kod nas, tako i širom sveta. Ženke ove štetočine polažu jaja na plodove ili na lice lista.

Jedan prohod za kukuruz bez korova Arigo, DuPont

Dragan Grujčić iz Rume, koji radi oko 90 hektara na kojima uzgaja kukuruz, soju i pšenicu, dobro zna da se samo punom agrotehnikom mogu postići vrhunski rezultati. Iako je na ovoj parceli pod kukuruzom radio i jesenje i prolećno đubrenje je obavezno, naš domaćin je svestan da samo čista njiva bez korova može da donese vrhunske rezultate. Iz tog razloga odlučio je da odigra na sigurno i odabere sistemični herbicid kompanije Du Pont – Arigo, koji je u jednom prohodu rešio sve probleme sa korovskim biljkama.

Kompletna zaštita šećerne repe, Delta Agrar

Šećerna repa sa pravom nosi titulu kraljice ratarskih kultura. Gajenjem ovog useva proizvođač može da ostvari zavidnu zaradu, ali samo ukoliko se sve agrotehničke mere obave na vreme.

Calaris pro, Syngenta, za kukuruz bez korova

Calaris Pro – folijarni herbicid sa izraženim zemljišnim delovanjem, suzbija jednogodišnje širokolisne i neke travne korove, optimalna primena od drugog do petog lista, moguća primena do osmog lista kukuruza.

Kukuruz bez korova Chief, Adama

Za suzbijanje širokolisnih korova poput pepeljuge, vijušca, palamide, tatule i mnogih drugih u usevu kukurza, stručnjaci kompanije Adama preporučuju preparat Čif.

Suncokret bez korova, Saltus, Adama

Kada je ova parcela pod suncokretom površine 250 hektara prošle sezone prvi put ušla u sastav ratarske proizvodnje kikindskog preduzeća “Kaldarica”, njeni agronomi nisu mogli ni da pretpostave sa kakvim korovskim biljkama će morati da izađu na kraj. Zakorovljenost njive pre jesenjih radova zahtevala je primenu visoko-kvalitetnog preparata koji će osigurati dobre rezultate. Izbor je pao na novi herbicid kompanije Adama – Saltus.

Zaštita kukuruza, Galenika Fitofarmacija

Na parceli gde je kukuruz posejan pre 20 dana faza razvoja je puna tri lista, a niče četvrti. Parcela je bila čista zbog upotrebe zemljišnih herbicida Basar i Rezon.

Zemljišni herbicid Dual Gold, Syngenta

Ratari dobro znaju da početni porast gajenih biljaka bitno utiče na konačan ishod njihove proizvodnje, kao i to da korovi predstavljaju najveći izazov na tom putu.

Zaštita kukuruza Calaris Pro, Syngenta

Calaris pro – folijarni herbicid sa izraženim zemljišnim delovanjem – suzbija jednogodišnje širokolisne i neke travne korove…

Zaštita paradajza od plamenjače u plastenicima, Galenika fitofarmacija

Najznačajnija bolest paradajza je svakako plamenjača. Galenika fitofarmacija za borbu protiv ove bolesti preporučuje preparat Fuzija.

Principal plus, za kukuruz bez korova, DuPont

U izboru herbicida za zastitu kukuruza najvaznije je pozitivno iskustvo i poverenje, kao što je slučaj sa Radovanom Delićem iz Rume, koji obrađuje oko pedeset jutara kukuruza, u borbi protiv korova primenjen je selektivni sistemični herbicid kompanije DuPont – Principal plus. Rađen je u samo jednom tretmanu, bez zemljišnih herbicida, uz dodatak okvašivača Trend.

Zaštita jabuke od čađave krastavosti, Delta Agrar

Suština postizanja visokih prinosa u proizvodnji jabuke jeste upotreba visoko rodnih sadnica, sistema kap po kap, antifrost sistema kao i protivgradne mreže.

Suzbijanje korova u usevima soje preparatom Saltus, Adama

Branko Milinković iz Bačinaca već godinama radi oko 120 jutara kukuruza, pšenice i soje na kojima uvek postiže i više nego zadovoljavajuće rezultate. Na pojedinim parcelama pod sojom prošle godine je došlo do pojave korova koji, ukoliko se ne tretiraju na pravi način, mogu i te kako imati negativan uticaj na prinos. Uz pomoć stručnjaka iz kompanije Adama, Branko je pronašao pravi herbicid za čišćenje svojih njiva, bez obzira na to da li su u pitanju širokolisni ili uskolisni korovi u usevu soje.

Zemljišni translokacioni herbicid Dual Gold, Syngenta

Ratari dobro znaju da početni porast gajenih biljaka bitno utiče na konačan ishod njihove proizvodnje, kao i to da korovi predstavljaju najveći izazov na tom putu.

Zaštita kukuruza i suncokreta posle setve, a pre nicanja, Delta Agrar

Na imanju ‘Podunavlje’ u Čelarevu koje pripada kompaniji Delta Agrar, setva šećerne repe i suncokreta se polako ali sigurno bliži kraju, setva soje je u toku, dok će setva naše najzastupljenije kulture – kukuruza, trajati do kraja aprila.

Zaštita soje, Sojaglob tehnologija

Kvalitetnu i potpunu zaštitu soje od korova počinjemo tako što ćemo nakon setve soje primeniti herbicid Dual Gold u cilju suzbijanja korova kao što su muhar, pepeljuga i sirak iz semena.

Zemljišni herbicid Dual Gold, Syngenta

Ratari dobro znaju da početni porast gajenih biljaka bitno utiče na konačan ishod njihove proizvodnje, kao i to da korovi predstavljaju najveći izazov na tom putu.

Sigurna zaštita soje, Corum, BASF

Ja vam kažem kako treba, a Ti radi kako hoćeš!

Zaštita kukuruza od korova Chief, Adama

Preparat Čif komapanije Adama predstavlja pravo rešenje za suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza. Ne samo da je urađen po principu dva u jedan – što znači da pored aktivne materije u sebi sadrži i okvašivač – već se odlikuje i dvostrukim mehanizmom delovanja.

Sigurna zaštita soje od korova Saltus, Adama

Atila Nađ iz Kule na svojim parcelama uzgaja kukruz, pšenica, suncokret i – najvažnije – soju koja se zauzima oko 30% površina. Kao neko ko daje sve od se be ne bi postigao najbolje rezultate, Hatila zna koliko je rada, truda i ulaganja potrebno da bi se suzbio korov u soji.

Zaštita pšenice Duet Ultra i Osiris

Ja vam kažem kako treba, a Ti radi kako hoćeš!

Zaštita useva posle setve, a pre nicanja, Galenika Fitofarmacija

Proleće je stiglo, sa njim i lepo vreme koje je izmamilo poljoprivrednike na njihove parcele, tako da je setva jarih useva u punom jeku. Setva šećerne repe je završena, a u toku je setva kukuruza, soje i suncokreta.

Zaštita pšenice Amistar Extra, Syngenta

Tokom blage zime ječmovi su širom Srbije dobro izbokorili i uskoro će sa porastom temperature ući u fazu intenzivnog porasta. Pored kvalitetne prihrane koja to obezbeđuje, ratari se pripremaju za prvu fungicidnu zaštitu jer su ih mnoge godine u poslednje vreme, a posebno 2014. uverile da uspehu mogu da se nadaju samo ako čuvaju zdravlje useva.

Cornglobe tehnologija, Agroglobe

U okviru Cornglobe tehnologije proizvođaču su u ponudi kvalitetno seme kukuruza, kao i selektivni i efikasni herbicidi.

Zaštita voća od bolesti i insekata, Galenika Fitofarmacija

U zasadima voća eksperimentalne stanice Galenike Fitofarmacije u Sremskoj Mitrovici, stručnjaci neprekidno prate pojavu bolesti i insekata, kao i efekte dejstava sredstava za zaštitu nove generacije.

Chief i Nicogan za čist kukuruz, Adama

Jovića Đurđević iz Osipaonice radi oko 15 hekatara na kojima uz kukuruz i pšenicu uzgaja i povrtarske kulture poput paradajza, paprike i bostana. Veliki obim posla i mnoge obaveze našeg domaćina uslovile su da pojedine njive pod kukuruzom zarastu u korov, na taj način dovodeći u pitanje i visinu prinosa ali i sam rezultat proizvodnje. Bilo je potrebno pronaći adekvatno rešenje i to u najkraćem roku.

Preporuke za zaštitu soje, Delta Agrar

Nalazimo se na parceli koja pripada imanju „Podunavlje“ u Čelarevu koje pripada kompaniji Delta Agrar gde je planirana setva soje. Kao što i sami možete primetiti, reč je o dobro pripremljenom zemljištu koje podrazumeva nešto dublju obradu čime se obezbeđuje dovoljna količina kiseonika, smanjuje se uticaj ostataka pesticida i omogućuje se bolje i efikasnije delovanje zemljišnih herbicida, navodi Danijela Mijatov iz stručne službe Delta Agrara.

Acanto, za sigurnu zaštitu pšenice, DuPont

Tomislav Bačić iz Lukićeva radi oko 80 hektara pšenice i pre šest godina odlučio je da se protiv bolesti lista bori uz pomoć fungicida Akanto Plus kompanije Dupont. Ovaj preparat ima preventivno i kurativno delovanje, redistribuciju gasnom fazom i trostruko delovanje koje obezbeđuje zaštitu novoizraslih delova biljke.

Zaštita šljive i breskve od monilije, Galenika Fitofarmacija

Od oko 170 000 ha koliko se procenjuje da u Srbiji ima pod višegodišnjim zasadima, na zasade pod šljivom otpada polovina. Na žalost sa ovolike površine svake godine se ubere od 450 – 500 hiljada tona što ukazuje na to da se u najvećem brojem slučajeva radi o veoma ekstenzivnom načinu gajenja.

Saltus za sigurnu zaštitu soje od korova, Adama

Na pojedinim parcelama pod sojom preduzeća „Arsenović doo“ iz Šapca, koje već dugi niz godina ima izuzetnu saradnju sa kompanijom Adama, prošle sezone je po prvi put primenjen herbicid Saltus.

Syngenta zaštita pšenice

Biljne bolesti nažalost uveravamo se sve češće mogu potpuno da unište usev ječma. Zbog toga stručnjaci upućuju na oprez i savetuju rani preventivni tretman fungicidima.

Dual Gold, za psrkanje na crno, Syngenta

Ratari dobro znaju da početni porast gajenih biljaka bitno utiče na konačan ishod njihove proizvodnje, kao i to da korovi čine najveći izazov na tom putu.

Sigurna zastita psenice Acanto, DuPont

Vremenski uslovi dikitiraju dinamiku zaštite useva, pa je samim tim veoma značajno da se korovima i bolestima u pšenici i ječmu poljoprivredni proizvođači suprotstave proverinim i sigurnim rešenjima.

Zaštita kukuruza od korova Chief, Adama

Na ovoj parcli pod kukurzom o kojoj se brine diplomirani inženjer zaštite bilja Adam Siroma iz Kovačice, prošle godine bili su zastupljeni gotovo svi širokolisni korovi koji se svake sezone javljaju u toj ratarskoj kuturi.

Agroglobe žetveni karavan u Bačkoj

Kompanija Agroglobe je tokom žetve pšenice organizovala ‘Žetveni karavan’ u nekoliko mesta u Vojvodini, okupivši poljoprivredne proizvođače kako bi ih upoznao sa AG tehnologijom koja omogućava proizvođačima da se oslone na Agroglobe kao pouzdanog partnera tokom cele proizvodnje…

Predstavljanje Syngente na Traktorijadi

Prošle nedelju u Banatskom Novom Selu održana je Trakorijada. Manifestacija koja je ovom prilikom privukla više od 1500 posetilaca…Pored obilja savremene mehanizacije posetiocima se rezultatima ogleda predstavila i kompanija Syngenta…

Nutri Fos K za zdraviju šećernu repu, Nutrileaders

Stvorili su se uslovi za razvoj pegavosti lista na šećernoj repi i počelo je njeno suzbijanje fungicidima. Ova bolest može ozbiljno uticati na sniženje prinosa i digestije ove kulture ukoliko se pravovremeno ne suzbija. Posebno su osetljivi usevi slabije vitalnosti zbog nedostatka hraniva i oni koji su preterano prihranjeni azotom…

Nutri Fos K za povećanje imuniteta šećerne repe, Nutrileaders

Stvorili su se uslovi za razvoj pegavosti lista na šećernoj repi i počelo je njeno suzbijanje fungicidima. Ova bolest može ozbiljno uticati na sniženje prinosa i digestije šećerne repe ukoliko se pravovremeno ne suzbija…

Zaštita useva na crno Dual Gold, Syngenta

Borba za čisto nicanje useva bez konkurencije korova jedan je od najvažnijih prolećnih zadataka ratara. Zbog toga, njima je dragoceno saznanje da Sindženta poseduje efikasno i do sada nikada jeftinije rešenje.

Saveti za zaštitu pšenice, Delta Agrar

Na imanju Podunavlje u Čelarevu koje pripada kompaniji Delta Agrar pšenica je u punom porastu i izuzetnoj kondiciji. Međutim, iako je ovde zastupljena ne samo vrlo prinosna, već i izuzetno otporna sorta, moraju se sprovesti sve zaštitne mere kako bi se ova kultura sačuvala od bolesti. Zato smo i porazgovarali sa Danijelom Mijatov iz stručne službe Delta Agrara, a sve kako bismo se posavetovali o najboljim načinima i preparatima uz pomoć kojih bi zaštitili pšenicu od bolesti i korova.

Zaštita pšenice sa Artea, Syngenta

Razvučena jesenja setva proizvela je šarenoliki izgled pšenice na pragu proleća, ali vremenske prilike su uticale na to da su generalno usevi dobro izbokorili. Ipak, to je tek prva činjenica zajednička većini useva pšenice. Ona druga zahteva oprez.

Sigurna zaštita kukuruza od korova Chief, Adama

Neosporan je podatak da kukuruz u našoj zemlji predstavlja jednu od ekonomski najznačajnijih ratarskih kultura, od čijeg prinosa i kvaliteta zavisi uspeh mnogih proizvođača. Jedan od najvećih problema u proizvodnji tog tipa je pojava korova, zbog čega je neophodno koristiti efikasne i kvalitetne herbicide. Baš iz tog razloga kompanija Adama preporučuje kombinaciju hrebicida Nikogan i Čif koji su pravo rešenje za sve korove u kukuruzu.

Zaštita jabuke od venturije i zaštita breskve, Galenika Fitofarmacija

Jabuka se nalazi u fenofazama od viših ušiju, preko zelenih buketića, do u pojedinačnim slučajevima, roze pupoljka.

Rešite se kukuruznog plamenca, Syngenta

Naviknuti da svake godine mogu da steknu nove spoznaje dragocene za njihovo nastojanje da proizvedu lakše, više i kvalitetnije, ratari iz cele zemlje i ove godine su pohrlili na Sindžentine dane polja…

Sigurna zaštita pšenice, Bumper P i Zamir, Adama

Tokom proteklih nekoliko sezona sve je češća pojava ekonomski značajnih bolesti u usevu pšenice i samo proizvođači koji su svoje njive pod tom kulturom tretirali od bolesti mogli su da se nadaju dobrim rezultatima. Jedan od tih proizvođača je i Damir Pečić iz Subotice koji je 2014. godine svoje njive održao zdravima zahvaljujući preparatima kompanije Adama.

Zaštita pšenice, Amistar Extra, Syngenta

Tokom blage zime ječmovi su na njivama širom Srbije dobro izbokorili i uskoro će sa porastom temperature ući u fazu intenzivnog porasta. Pored kvalitetne prihrane koja to obezbeđuje, ratari se pripremaju za prvu fungicidnu zaštitu jer su ih mnoge godine u poslednje vreme, a posebno 2014. uverile da uspehu mogu da se nadaju samo ako čuvaju zdravlje useva.

Zaštita pšenice po preporukama Galenika Fitofarmacije

Visoke temperature za ovo doba godine, optimalna vlaga i hrana izuzetno dobro pogoduju rastu i razvoju pšenice, ali isto tako i korovskih biljaka u pšenici.

Prskanje useva na crno, Dual Gold, Syngenta

Ratari dobro znaju da početni porast gajenih biljaka bitno utiče na konačan ishod njihove proizvodnje. Kao i to da korovi predstavljaju najveći izazov na tom putu.

Zaštita kukuruza od kukuruznog plamenca, Syngenta

Mnogo više ekstremnih vremenskih situacija na ovim prostorima svedoče o nesumnjivim klimatskim promenama. Ratari se zbog toga suočavaju sa novim problemima, te stoga moraju štošta da izmene u tehnologiji proizvodnje…

Dani polja kompanije Syngenta

Ogledi ratarskih kultura na kojima proizvođači mogu da vide razne sorte i hibride, kao i to kako određeni preparati deluju na korove i bolesti u ratarskim kulturama veoma su bitni poljoprivrednim proizvođačima prilikom planiranja i zasnivanja sopstvene proizvodnje. Sredinom juna kompanija Syngenta je organizovala Dane polja u selu Kurjače, za poljoprivrednike iz centralne Srbije i u Bačkom Gradištu za proizvođače iz Vojvodine…

Dan polja Instituta Tamiš u Pančevu

Dan polja strnih žita i zaštite bilja u organizaciji PSS Instituta „Tamiš“ iz Pančeva, omogućio je poljoprivrednim proizvođačima da steknu uvid kako u rezultate sortnog makroogleda ozimih strnih žita, ječma, ovsa i raži, tako i u nove tehnologije gajenja…

Zaštita povrća, Galenika fitofarmacija

Nepogode koje su pogodile Srbiju značajno su ugrozile proizvodnju povrća na otvorenom. Sadni materijal koji je posađen pre vodenog pogroma, čak iako nije bilo poplavljen preživeo je ogromne šokove. Štete neće biti male, mada među povrtarima ima i onih koji će uspeti da oporave svoju proizvodnju…

Zaštita šećerne repe od cerkospore, Syngenta

Pegavost lista šećerne repe ili cerkospora, obolenje je koje u potpunosti može da obesmisli sve napore ratara. Na sreću današnji poljoprivrednici u borbi sa ovim oboljenjem lako mogu da obezbede pobedu. Naoružani Riasom, sistemičnim folijarnim herbicidom, usev mogu i da štite i da leče…

Zaštita šećerne repe od cerkospore, Agroglobe

Siva pegavost šećerne repe koju prouzrokuje gljiva cerkospora beticola je ekonomski najznačajnije oboljenje u usevu šećerne repe. Zbog velike količine padavina u prethodnom periodu i porasta dnevnih i noćnih temperatura u naredne dve nedelje možemo očekivati pojavu prvih simptoma sive pegavosti lista…

Folijarna prihrana paradajza, Nutrileaders

U proizvodnji paradajza odbacivanje cvetova na gornjim cvetnim granama je uobičajeni problem tokom vegetacije, posebno u letnjim mesecima. Do ove pojave dolazi zbog stresova izazvanih promenama u temperaturama, pogotovo usled visokih temperatura, ali i zbog visoke vlažnosti vazduha, kao i usled napada gljivičnih oboljenja. Kompanija Nutrileaders u svojoj paleti proizvoda ima preparat kojim uspešno možete rešiti ovaj problem u svojoj proizvodnji…

Zaštita vinove loze, Galenika fitofarmacija

Kada zaraza plamenjače uđe u zasade vinove loze, znaju to vinogradari, prinosi mogu biti desetkovani. Zbog toga su izuzetno opasni kada sa porastom temperature lanac primarne infekcije dobije i poslednju neophodnu kariku…

Seme i zaštita povrća, Syngenta

Brojni veliki povrtari svoju proizvodnju zasnivaju na saradnji sa Syngentom. Kako u izboru sortimenta, tako i u zaštiti useva…

Actara, sistemični insekticid za zaštitu povrća, Syngenta

Čak i u najmodernijim plastenicima povrtari poslednjih godina oko nisu mogli da otvore od rojeva prenamnožene bele leptiraste vaši. Štete su bivale sve veće, a onda se pojavilo rešenje koje je populaciju ovog insekta stavilo pod kontrolu…

Callisto za suzbijanje korova u kukuruzu, Syngenta

Za pretke današnjih paora zaštita useva kukuruza od konkurencije korova bio je jedan od najtežih poslova. Oni koji se danas odluče za vrhunski herbicid taj posao završavaju bez graške znoja…

Korektivno tretiranje kukuruza, Galenika fitofarmacija

Na imanju u Staroj Moravici vreme je za tretman protiv korova u kukuruzu, za koji stručnjaci Galenika fitofarmacije preporučuju svoje preparate…

Kako Callisto deluje na korove u kukuruzu

Od rezultata borbe sa korovima u kukuruzu, ratari to dobro znaju, najdirektnije zavise efekti njihove proizvodnje…

Brže, snažnije, duže, Calaris Pro, Syngenta

Bez obzira na činjenicu da su iznedrili rešenja koja su među ratarima dočekana kao legendarna, stručnjaci Sindžente neprekidno razvijaju programe u zaštiti bilja. Kao rezultat toga prošle godine se na našem tržištu pojavio preparat Calaris Pro, herbicid koji se u najkraćem može opisati kao unapređeni Calisto…

Da li može da se spreči crvenilo kukuruza

Crvenilo kukuruza se sve više javlja na parcelama u Vojvodini i kako kažu stručnjaci ne radi se više o sporadičnoj pojavi, već o konstantnoj situaciji još od 2009. godine. Žarišta se šire pa se procenjuje da je u Srbiji zaraženo oko 20 000 hektara, a najdominantnija su u centralnoj Bačkoj gde se i najviše gaji kukuruz…

Calaris Pro za čist kukuruz, Syngenta

Jedan od nekada najtegobnijih poslova u proizvodnji kukuruza, sputavanje korova, iz godine u godinu je sve lakši i komforniji posao. Ratari koji su se uverili u efikasnost Callista u najtežim uslovima, teško su mogli da poveruju da će se iz Razvojnog centra Sindžente skoro pojaviti nešto bolje…

Preporuke Galenika fitofarmacije za suzbijanje korova u kukuruzu

U Južnom Banatu, u Deliblatu kukuruz se nalazi u fazi 4-7 lista, a to je pravo vreme za primenu Galenikinog preparata Plamen za suzbijanje širokolisnih korova…

Kletox u soji i suncokretu, Agromarket

Za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma i drugih travnih jednogodišnih i višegodišnjih korova u suncokretu, stručna služba Agromarketa preporučuje preparat Kletox u količini od 1L po hektaru…

Callisto za čist kukuruz, Syngenta

Čim se steknu uslovi, odnosno njive prosuše posle dugotrajnih i obilnih kiša, ratari će morati da se pozabave zaštitom useva kukuruza od konkurencije korova. Kako će kukuruz tada biti stariji od petog pera, tek retki herbicidi će biti pravo rešenje za taj problem…

Zaštita pšenice od bolesti fuzarijuma, Delta Agrar

U proizvodnji pšenice nezaobilazna tema je zaštita ovog useva od bolesti, štetočina i korova…

Saveti za zaštitu jabuka od insekata, Delta Agrar

Na primeru voćnjaka Delta Agrara u Čelarevu možete sagledati pravilan način proizvodnje i zaštite jabuke…

Korektivno tretiranje kukuruza, Galenika Fitofarmacija

Proizvođači u južnom Banatu govore o svojim iskustvima sa upotrebom preparata kompanije Galenika Fitofarmacija…

Za sigurnu zaštitu kukuruza Callisto, Syngenta

Ratari, a pogotovu oni koji kukuruz gaje na velikim površinama, nemali broj puta su izgubili trku sa korovima koji su im ugušili useve. Kratak vremenski period u kojem su česte kiše uobičajena pojava neretko nije bio dovoljan da se ovaj posao valjano obavi…

Preparat Bravo za oporavak biljaka posle hladnog i kišnog vremena, Syngenta

Velike temperaturne oscilacije i česte i obilne padavine tokom proleća podigle su dozu opreza među povrtarima. Znaju oni da ovakve prilike ne slute na dobro, nego na razvoj brojnih i ekonomski pogubnih bolesti u njihovim zasadima…

Zaštita soje od korova po preporukama Delta Agrara

Primena herbicida u soji treba da omogući eliminaciju korovskih biljaka tokom cele vegetacije. Da bi se to postiglo potrebno je napraviti dobar izbor herbicida koji će eliminisati uskolisne i širokolisne korove u soji…

Zaštita pšenice od korova i bolesti, Galenika Fitofarmacija

Vladimir Lazarov iz Omoljice govori o svojim iskustvima sa upotrebom zaštitnih sredstava kompanije Galenika Fitofarmacija u pšenici…

Callisto, za čist kukuruz i visok prinos

Za pretke današnjih paora zaštita useva kukuruza od konkurencije korova bio je jedan od najtežih poslova. Oni, pak, koji se danas odluče za vrhunski herbicid taj posao završavaju bez graške znoja…

Zaštita jabuka, Galenika Fitofarmacija

I ovo proleće je još jednom potvrdilo da su vremenske prilike krajnje nepredvidive. Početak godine je bio suv i izuzeto topao, a sada ulazimo u period niskih temperatura i obilnih padavina…

Kompletna zaštita suncokreta po preporukama Delta Agrara

Obzirom da u zaštiti suncokreta od korova na našem tržištu ne postoji veliki broj preparata, Delta Agrar će ove godine da koristi preparate koje želimo ovom prilikom da vam predstavimo. Posle setve, a pre nicanja koristićemo preparat Racer kome je doža primene 2-4 litra po hektaru…

Zaštita pšenice, Syngenta

Pšenica i ječam su iz zime izašli mnogo bujniji nego što bi to farmeri želeli. Visok i gust usev, u uslovima sada već uobičajeno čestih prolećnih padavina, unose zabrinutost te su ratari i stručnjaci za zaštitu bilja jedinstveni u oceni da bi ove godine odsustvo tretmana fungicidima bilo pogubno za žita…

Zaštita jabuke, Syngenta

Ulazak Sindžentine genetike kukuruza na naše tržište mnogim ratarima doneo je mirniji san. Dokazana stabilnost prinosa bez obzira na sve ekstremnije hirove prirode paleti Sindžentinih hibrida obezbedila je armiju korisnika…

Zaštita kukuruza od korova, Delta Agrar

Uspešno suzbijanje korova u kukuruzu podrazumeva niz agrotehničkih i hemijskih mera. Obzirom da je kukuruz širokoredni usev, početna faza rasta i razvoja je nešto sporija, što ostavlja prostor rastu korovskih biljaka…

Suzbijanje korova u kukuruzu po preporukama Galenika Fitofarmacije

Za najvažniji posao posle setve kukuruza, zaštitu od korova posle setve a pre nicanja, Galenika Fitofarmacija je ove godine ponudila unapređeno rešenje – kombinaciju preparata Basar i Rezon…

Preparat CHIEF za sigurno suzbijanje korova u kukuruzu

Od 2013. godine na našem tržištu nalazi se selektivni sistemični herbicid Chief kompanije Magan Agrochemicals. Radi se o preparatu koji vrlo uspešno deluje na jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove, u usevu kukuruza…

Suzbijanje bolesti u jabuci po preporukama Delta Agrara

Ovo je jabučnjak Delta Agrara koji se nalazi na imanju ‘Podunavlje’ u Čelarevu. Ovaj jabučnjak smo zasnovali pre 7 godina, a danas imamo površinu od oko 350 hektara pod jabukom. Ono što je suština kvalitetne proizvodnje i postizanja visokih prinosa u ovakvom jabučnjaku koji je prekopirana tehnologija proizvodnje u Južnom Tirolu, jeste upotreba visoko rodnih sadnica, sistema za navodnjavanje kap po kap ,preko koga se vrši i deo fertigacije, anti frost sistema koji sprečava prolećno izmrzavanje i na kraju upotreba protivgradne mreže…

Zaštita kukuruza zemljišnim tretmanima, Galenika Fitofarmacija

Lepo vreme omogućilo je poljoprivrednicima da sve prolećne radove u polju započnu bar par nedelja ranije. Obavljena je prihrana i zaštita ozimih useva, a trenutno jedan od najvažnijih poslova jeste setva kukuruza, naše najrasprostranjenije ratarske kulture…

Zemljišni herbicidi Mont i Terbis, Agromarket

Uzgajivači kukuruza u Srbiji svake godine su pred istom dilemom: kako zaštititi useve od korova i koje preparate koristiti. Jedna od dilema jeste i da li parcele prskati na crno ili čekati da izniknu korovi.

Zaštita rasada povrća, Galenika fitofarmacija

Okolina Trstenika poznata je po intenzivnoj povrtarskoj proizvodnji. Trenutno je najaktuelnije rasadjivanje paradajza u zaštićenom prostoru, dok će rasad za proizvodnju na otvorenom polju početi da se iznosi krajem aprila. Ovo je trenutak da proizvođačima uputimo pravovremene savete, kada je u pitanju zaštita bilja.

Preparat Chief, za sigurno suzbijanje korova u kukuruzu

Kompanija Magan Agrohemicals za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova preporučuje proizvođačima kukuruza selektivni herbicid Chief. Reč je o preparatu jedinstvene formulacije, jer pored aktivne materije mezotrion Chief sadrži i okvašivač, odnosno lepilo…

Syngenta hibridi kukuruza i zaštita semena

U moru hibrida kukuruza koji se nalaze na tržištu, tek retki se u svesti ratara izbore za status džokera…

Kompletna zaštita šećerne repe od korova, Agroglobe

U uspešnom sistemu proizvodnje šećerne repe herbicidi Belvedere i Belvedere forte zauzimaju centralno mesto, i neizbežni su u svim kvalitetnim kombinacijama herbicida…

Zaštita šećerne repe od korova, Delta Agrar

Suzbijanju korova u usevu šećerne repe mora se posvetiti posebna pažnja. Znaju to vrlo dobro ozbiljni proizvođači repe, jer da bi na kraju sezone dobili visoke prinose tu hemijsku meru nikako ne smeju preskočiti. Borba protiv korova se na kraju pokaže ekonomski opravdana, pa je ova mera nezaobilazna. U tu svrhu kompanija Delta Agrar preporučuje tri herbicida.

Zaštita jabuke od bolesti, Galenika Fitofarmacija

Kao što se na terenu može videti jabuka se nalazi u veoma osetljivim fenofazama, što se tiče infekcije od ekonomski najznačajnijeg oboljenja koje ova kultura ima…

Zaštita pšenice i semena kukuruza, Syngenta

Prebujna pšenica i sve topliji dani nagoveštavaju ozbiljne probleme sa septorijom. Na sreću ratara, spasiti usev od te pretnje više nije neki problem…

Zaštita pšenice od korova po preporukama Delta Agrara

Kompletna zaštita pšenice od korova po preporukama stručne službe Delta Arara…

Zaštita jabuke od venturie, Syngenta

Mnoge opasnosti prate proizvodnju jabuke, ali voćari dobro znaju da nedovoljno pouzdan koncept odbrane od venturie ineakvalis, izazivača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda može da uništi celu sezonu.

Sigurna zaštita pšenice od bolesti, DuPont

Vremenski uslovi diktiraju dinamiku zaštite useva pa je samim tim veoma značajno da se tim bolestima u pšenici i ječmu poljoprivredni proizvođači suprotstave proverenim i sigurnim rešenjima.

Zaštita pšenice od bolesti fungicidima, DuPont

Zaštita pšenice i ječma od bolesti lista svake godine predstavlja sve teži i ozbiljniji izazov, jer temperaturne ocilacije i česte padavine izuzetno pogoduju primarnim infekcijama. Bolesti lista pšenice poput sive pegavosti, rđe, pepelnice ali i mrežaste pegavosti ječma već uveliko prete, zbog čega obaveza svakog ozbiljnog proizvođača postaje uspešno suprotstavljnje svim bolestima lista uz pomoć kvalitetnih i pouzdanih fungicida – fungicida poput Du Pontovog preparata Akanto Plus.

Zaštita pšenice, Galenika fitofarmacija

Ozimi usevi na poljoprivrednom dobru Kivaja su u izuzetnom stanju. Da bi zadržale postojeću kondiciju, biljke je neophodno pravovremeno zaštiti i prihraniti na pravi način.

Hibridi suncokreta i zaštita pšenice, Syngenta

Vremenske prilike uslovile su da žita iz zime izađu bujnija nego što bi valjalo, za stručnjake je to samo najava problema, jer takvi usevi su idealni za razvoj mnogih bolesti…

Agromarket zaštita pšenice

Poslednjih godina u proizvodnji strnih žita dolazi do promena. Na tržištu je prisutan širi sortiment, ali i šira paleta preparata za negu useva…

Zimska zaštita voća bakrom Nordox, Syngenta

Naši voćari kao i njihove kolege širom sveta danas znaju da im kvalitetan prvi i poslednji tretman obezbeđuju znatno veće šanse za uspeh.

Sigurna zaštita voća Signum, BASF

Sigurna zaštita voća Signum, BASF

Pozitivna iskustva, tretiranja useva iz aviona, CN Airways

Aviotretmani useva su odlično rešenje za sve poljoprivrednike koji imaju potrebu za prskanjem, ali ne žele da gaze svoje useve i na taj način umanje prinos. Stručnjaci iz Kompanije CN ervejz predlažu tretman useva iz vazduha po izraelskoj tehnologiji koja uključuje korišćenje letelice velike snage i posebnih delova za raspršivanje – takozvanih „vingleta“. Zahvaljujući ovoj tehnologiji biljke su oprskane od vrha do dna, bilo da je u pitanju suzbijanje bolesti ili pak tretman neke druge vrste. Na parcelama pod suncokretom preduzeća A.D. „Sanad“ recimo, aviotretmanom je rađena desikacija.

Zaštita voćnjaka u zimskom periodu

Poseta voćnjaku Živojina Todorovića iz Udovica kod Smedereva – koji na ukupno osam hektara proizvodi jabuku, brskvu i u nešto manjem obimu trešnju i kajsiju – omogućila nam je da porazogvaramo sa stručnjacima iz oblasti voćarstva i zaštite bilja iz „Poljoprivredne stručne savetodavne službe Smederevo“ najpre o radovima koji slede, a onda i o tretmanima uz pomoć kojih bi proizvođači trebalo da održe svoje voćnjake zdravima. Međutim, ono što smo prvo želeli da saznamo jeste kako se naš domaćin kao proizvođač snašao ove sezone kada je zaštita jabuke u pitanju…

Zaštita pšenice i hibridi suncokreta, Syngenta

Na lošije prinose ječma značajno utiče, tvrde stručnjaci, raširena zabluda da se taj usev štiti istovetno kao pšenica. Zapravo, prava pretnja ječmu nisu bolesti koje ugrožavaju hlebno zrno, te stoga i zaštiti treba pristupiti na odgovarajući način…

Zaštita breskve i svih koštičavih voćnih vrsta, posle zimskog perioda

Neobično topla zima uslovila je ranije kretanje vegetacije zbog čega su stručnjaci Galenike Fitofarmacije upozoravali poljoprivrednike da se ne vode kalendarom, već neposrednim uvidom u stanje biljaka u zasadima…

Plavo ulje za zaštitu voćnjaka

Nakon rezidbe voćnjaka, vreme je da se uradi prvo, takozvano “Plavo tretiranje” voća…

Nove invazivne štetočine u voću

Smeđa mramorasta stenica i vinska mušica ploda, predstvalju dve nove invazivne štetočine koje prave velike probleme u mnogim delovima sveta: Americi, Kini, ali i u našem komšiluku Hrvatskoj i Sloveniji. Ove dve vrste važe za dve „top“ invanzivne štetočine, jer mogu da lete na veoma velikim odstojanjima i lako se šire jer se prenose čak i plodovima. Iako, za sada, nisu registrovane na području Srbije, veoma je važno znati kakve posledice ostavljaju i mogu li se sprečiti…

Tehnološki park kompanije KWS

Na oglednom polju instituta Tamiš u Pančevu održan je dan polja kompanije KWS. Ova kompanija se tokom poslednjih nekoliko godina bavi intezivnim istraživanjima koja za cilj imaju uvođenje novih tehnologija i unapređenje poljoprivredne proizvodnje i prakse u Srbiji i regionu…

Krompirov moljac, pravi štete u leskovačkom kraju

Na jugu Srbije, tačnije u leskovačkom kraju, mnogim povrtarima je krompirov moljac i ove godine naneo neprocenjivu štetu. Neki od proizvođača bukvalno nisu imali šta da izvade iz zemlje, dok je ostalima dobar deo prinosa lošijeg kvaliteta. Reč je o štetočini koja se masovnije pojavila usled klimatskih promena, odnosno toplijeg leta praćenog dugim sušama. I Nebojša Stojanović iz sela Navalin imao je problema sa krompirovim moljcem, zbog kojeg je odustao od proizvodnje krompira…

Tretiranje kukuruznog plamenca iz aviona, CN airways

Ratari već i suviše dobro znaju da pojava kukuruznog plamenca na njivama može znatno da utiče na konačne rezultate u proizvodnji. Stručnjaci navode da samo jedna gusenica može da umanji prinos na klipu od 3 do 6%, pa je zato nužno sprovesti sve mere zaštite protiv ove štetočine. Na žalost, kukuruz je u ovom trenutku već suviše visok da bi se ušlo u njivu i uradio tretman uz pomoć standardne mehanizacije. Potrebno je, dakle, iskoristiti prskalicu sa visokim klirensom i pomiriti se sa činjenicom da će zbog gaženja useva biti i dodatnih gubitaka na prinosu. Međutim alternative postoji. Stručnjaci iz Kompanije CN ervejz predlažu tretman useva iz vazduha po izraelskoj tehnologiji koja uključuje korišćenje letelice velike snage i posebnih delova za raspršivanje – takozvanih „vingleta“. Na imanju „Irmovo“ kod Kisača rađen je jedan od tih tretmana, pa smo iskoristili priliku da se iz prve ruke uverimo efekte ove tehnologije…

Zaštita maline, Syngenta

Sindženta preporučuje za zaštitu maline u periodu posle zametanja plodova kombinaciju Quadris – Switch…

Folijarna prihrana jabuka, Galenika fitofarmacija

Završava se period intenzivne zaštite u zasadima jabuka. Došlo je do stopostotnog izbacivanja askospora iz prezimelih askusa. Nakon ovih intenzivnih mera zaštite vraćamo se ishrani kao sledećem zadatku…

Mikotoksini u žitaricama

Tokom dugih i toplih leta, kada je kiša retka, a vetar vruć, u usevima, pre svega u strnim žitima i kukuruzu, dolazi do razvića gljivica i pojave mikotoksina. Mikotoksini su grupa toksičnih jedinjenja koji nastaju u metaboličkom procesu gljiva i njihovo prisustvo ima direktan efekat na kvalitet proizvoda od žitarica poput pšenice i kukuruza…

Mercury, za šećernu repu bez cerkospore, Adama

Cerkospora je ekonomski najznačajnija bolest šećerne repe i prouzrokovač pegavosti lista koja rezultuje umanjenjem lisne mase. Pojava ove zaraze izazviva retrovegetaciju što za posledicu ima smanjenje prinosa, digestije i – na kraju krajeva – profita po jedinici površine. Kao rešenje za sve probleme izazvane cerkosporom, kompanija Adama svim proizvođačima preporučuje fungicid Merikuri…

Coragen, za kukuruz bez kukuruznog plamenca, DuPont

Ušli smo mesec jun, mesec u kojem očekujemo veliku brojnost i štete od Noctuida – sovica. Coragen 20 SC, koji je za kratko vreme postao brend bez kojeg proizvođači jabuke, breskeve, vinove loze, krompira, kupusa, paradajza, a u prethodnih par godina i proizvođači kukuruza ne mogu da zamisle svoju proizvodnju…

Za kukuruz bez korova, Callisto, Syngenta

Ova godina je bila specifična, bilo je mnogo padavina, tako da su korovi bujali…

Zaštita krompira, Galenika fitofarmacija

Gro useva krompira se trenutno nalazi u fazi zatvaranja redova ili početka cvetanja. To su faze kada krompir intenzivno formira nadzemnu masu, a istovremeno počinja i sa nalivanjem krtolica i to je stanje kada je biljka najosetljivija na bolesti…

Zaštita šećerne repe od cerkospore, Mercury, Adama

Pegavost lista šećerne repe se mora tretirati odmah, jer kašnjenje od samo nekoliko dana može dovesti do gubitka i do 40% lisne mase. Na taj način dolazi do takozvanog presecanja biljke gde prestaje akumulacija i počinje potrošnja šećera iz repe, a samim tim i smanjivanje digestije. Ali kako prepoznati pojavu ove bolesti, poznatu i kao Cerkospora…

Zaštita krompira, Syngenta

Nalazimo se u krompirištu u čačanskom kraju na njivi koja je čista, bez prisustva korova. Rađen je zemljišni herbicid Arcade u količini od 5 litara po hektaru…

Kukuruz bez korova Callisto, Syngenta

U borbi sa korovima u usevu kukuruza svaki ratar ima svoje rešenje. Nekad je to bilo uglavnom motika, a danas je to pre svega hemija. ali, znaju ratari, nije svejedno koja…

Sigurna zaštita krompira, Syngenta

Vremenske prilike prošle godine nisu bile saveznik proizvođača krompira. Donele su im značajne gubitke, ali i dragoceno saznanje kako stati na put biljnim bolestima…

Kako suzbiti sirak u soji, i očistiti njivu za kukuruz, Adama

Divlji sirak iz rizoma je veoma značajan korov i veliki konkurent gajenom usevu te se suzbijanje mora izvoditi pravovremeno i kvalitetno. Za najbolje rezultate u borbi protiv ne samo divljeg sirka iz rizoma, već i drugih travnih korova u usevu soje, kompanija Adama preporučuje preparat Ažil. Ovaj herbicid je efikasan i protiv velikog broja jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova poput muhariki, korovskog prosa, sirka iz semena, tračice, pirevine i drugih. Primenjuje se u dozi od 0,8 do 1 litar po hektaru, u zavisnosti od razvojne faze i vrste korova…

Folijarna prihrana šećerne repe, Timac Agro

Uz šećernu repu, kažu proizvođači, mora se biti od nicanja do vađenja. Samo stalnom kontorlom zdravlja useva i korišćenjem punih agrotehničkih mera može se postići zadovoljavajući prinos i digestija. Te činjenice je svestan i Akoš Tot iz Feketića koji se pre pet godina priključio svom ocu i njegovoj ratarskoj proizvodnji. Danas na 350 hektara njih dvojica gaje soju, suncokret, pšenicu, ječam, kukuruz i naravno šećernu repu koja je pokriva 35 hektara…

Zaštita vinove loze, Galenika fitofarmacija

Nalazimo se u vinogradu Poljoprivredne škole ‘Sveti Trifun’ u Aleksandrovcu, gde je u toku sprovođenje zaštite vinove loze od pepelnice i plamenjače…

Callisto za čist kukuruz, Syngenta

Ova godina je bila specifična, sa mnogo padavina tako da je zbog korova koji su bujali Goran Čupić iz Salaša Noćajskih koristio Calisto, ne bi li očistio svoje useve kukuruza od korova…

Zamir za pšenicu bez fuzarijuma, Adama

Primena fungicida u cilju protekcije useva pšenice od fuzarioze klasa je izuzetno važna i nezaobilazna mera, posebno u godinama poput prošle, kada su uslovi za nastanak bolesti bili povoljni, a gubici u prinosu se kretali i do 60% na pojedinim parcelama…

Mercury, za pšenicu bez bolesti, Adama

Zaštita useva strnih žita od bolesti lista i klasa se nameće kao neizostavna mera ukoliko želimo da postignemo visoke i stabilne prinose…

Zaštita od jabukinog smotavca i kruškine buve, Syngenta

Zato što štete koje ostavlja za sobom mogu da budu ekonomski dramatične, od prenamnoženja jabukinog smotavca i kruškine buve, voćari, a pogotovo oni sa starijim zasadima ozbiljno strepe…

Preventivna zaštita pšenice od fuzarijuma, Delta Agrar

Ukoliko je dosadašnji postupak proizvodnje pšenice – od same setve pa do današnjeg dana – urađen kako treba, došlo je pravo vreme za poslednje i najvažnije tretmane u merama nege pšenice pred žetvu. Cilj je naravno zaštita prinosa kroz preventivno suzbijanje fuzarijuma…

Zaštita od kruškine buve, Galenika fitofarmacija

Nalazimo se u jednom od najvećih zasada kruške u Srbiji u vlasništvu gospodina Mileta Savkovića iz Begaljice. Tehnologija i pesticidi Galenike Fitofarmacije koji su bili primenjivani u toku ove i ranijih godina dali su adekvatne rezultate…

Agil za šećernu repu bez divljeg sirka, Adama

Rešavanje problema pojave uskolisnih korova poput divljeg sirka u usevu je od ključnog značaja, jer njihovo prisustvo predstavlja konkurenciju gajenim biljkama u hranivu, vodi i svetlosti, time utičući kako na rast i razvoj gajenih biljka, tako i na kvalitet i visinu prinosa. Svesna ozbiljnosti ovog problema, kompanija Adama svojim potrošačima preporučuje Ažil, sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova. Ovaj preparat se može primenjivati u širokom spektru kultura koji se kreće od povrtarskih poput crnog luka, paradajza i krompira, pa sve do ratarskih gde spadaju suncokret, soja i šećerna repa…

Zaštita kukuruza i pšenice Callisto i Amistar extra, Syngenta

Ko ima problema sa korovima u kukuruzu, Živorad Vesić iz sela Glogovac ga savetuje da koristi Calisto i problemi će biti rešeni…

Arigo, za kukuruz bez korova, DuPont

Suzbijanje korova u kukuruzu opredeljuje proizvođače na izbor efikasnih i selektivnih herbicida. Upravo DuPont u svom programu ima 3 vrhunska proizvoda za rešavanje najvećih problema u kukuruzu…

Suzbijanje sirka u soji i kukuruzu, Delta Agrar

Ovo što vidite pred sobom su parcele soje na imanju „Napredak“ u Staroj Pazovi koje se nalazi u sklopu Delta Agrara. Iako se u primarnoj proizvodnji ove kompanije praktikuje tehnologija koja obezbeđuje čiste njive, usled visokih temperatura praćenih povremenim padavinama poslednjih dana došlo je do pojave uskolisnih korova – pre svega sirka…

Kukuruz bez korova, Galenika fitofarmacija

Kukuruz posejan u optimalnom roku je uglavnom prešao fazu petog lista međutim ima i kukuruza koji je kasnije sejan ili presevan pa postoje preparati koji mogu da se koriste do faze petog lista kao što su plamen i valon…

Zastita jabuke od venturie, Galenika Fitofarmacija

Jabuka se nalazi u fazi porasta mladih plodova. Ova feno-faza predstavlja period u kome je jabuka izuzetno osetljiva na zarazu Venturiom inequalis…

Soja bez divljeg sirka, Agil, Adama

Preparat Ažil kompanije Adama već dugi niz godina predstavlja provereno i dokazano rešenje za suzbijanje uskolisnih jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova kako u usevima soje, suncokreta i šećerne repe, tako i u povrtarskim kulturama. Njegovo dejstvo se ipak, može mnogo bolje prikazati nego opisati…

Zaštita pšenice od bolesti, Artea i Amistar extra, Syngenta

Stručnjaci ratare odavno upozoravaju da je bez fungicidnih tretmana proizvodnja pšenice danas ekstremno rizičan posao. Prošla sezona nas je u to dramatično uverila…

Suzbijanje korova u kukuruzu u jednom prohodu, DuPont

U ovakvoj godini kada imamo istovremeno nicanje useva kukuruza i korovskih biljaka nudi se mogućnost jednostavnije zaštite i upravo DuPont rešenja kao što su principal plus i arigo herbicid koja nude mogućnost da u jednom prohodu oslobodimo kukuruz konkurentnih biljaka…

Suzbijanje korova u kukuruzu, Delta Agrar

O štetnosti korova u usevima je nepotrebno govoriti. Svima je poznato da se u usevima između gajene biljke i korova uspostavljaju konkurentski odnosi, gde se vodi borba za svetlost, hranu, vodu i prostor…

Kvalitetna zaštita jabuka, Syngenta

Od prošle godine borba protiv čađave krastavosti, pepelnice i jabukinog smotavca znatno je lakša. Dva nova preparata koja je kompanija Sindženta ponudila proizvođačima u Srbiji pokazala su odlične rezultate…

Kompletna zaštita kukuruza, DuPont

Setva kukuruza u Srbiji nalazi se u završnoj fazi. Sa povecanjem temperatura uz već postojeću vlagu u zemljištu, razvijaju se povoljni uslovi za pojavu korova. Ono što nas u narednom periodu očekuje jeste suzbijanje korova na posejanim parcelama. Na osnovu preporuka i potreba proizvodjača Du Pont je kreirao tri pouzdana i efikasna herbicida to su Principal Plus, Arigo i Cordus…

Zaštita od jabukinog smotavca, Galenika fitofarmacija

Kao što možemo da vidimo jabuka se nalazi u fazi precvetavanja i formiranja malih plodića. To je ujedno i vreme kada dolazi do izletanja jabukinog smotavca, ekonomski najštetnijeg insekta koji napada jabuku…

Chief i Nicogan za čist kukuruz, Adama

Borba poljoprivrednih proizvođača protiv pošasti korova nikada nije završena: svake godine korovske biljke – bilo da je u pitanju palamida ili pak sirak – vraćaju se otpornije i jače nego što su bile prošle godine. I svake godine postavlja se pitanje čime ih napasti i kako suzbiti? Kao savršeno oružje u borbi protiv širokolisnih korova u kukuruzu, kompanija ADAMA svim proizvođačima preporučuje preparat Čif…

Kvalitetna zaštita pšenice, Syngenta

Ako ni svi saveti stručnjaka neke ratare do sada nisu uverili u potrebu zaštite pšenice od bolesti, prošla godina je promenila svest i najvećih skeptika…

Kvalitetna zaštita jabuke preparatom Embrelia, Syngenta

U ekstremno kišnoj 2014. godini venturia i pepelnica su uzele ogroman danak našim voćarima. Ipak, bila je to godina u kojoj su se mnogi uverili da i u takvim uslovima štete više nisu neminovne…

Kompletno suzbijanje korova u kukuruzu, DuPont

Setva kukuruza, najzastupljenije poljoprivredne kulture u Srbiji se polako završava. Ono što nas u narednom periodu očekuje su herbicidni tretmani protiv korova. Na osnovu faze razvoja useva ali i korova potrebno je odrediti pravi trenutak tretmana a na osnovu zakorovljenosti tj. zastupljene korovske populacije i preparat kojim će se tretirati…

Kukuruz bez korova, Chief Adama

Proizvođači koju su godinu za nama proveli vodeći bitke sa tvrdokornim korovima u kukuruzu, najbolje znaju koliko njihovo prisustvo može biti pogubno za prinos te kulture. Kako se slična situacija ne bi ponovila i ove sezone, kompanija Adama iz svoje palete preporučuje preparat Čif, herbicid koji efektno suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove…

Zaštita kukuruza od korova, Galenika fitofarmacija

Po atarima širom Vojvodine setva kukuruza se polako privodi kraju dok će u Srbiji tek početi. S obzirom da ima dovoljno vlage u zemljištu poljoprivredni proizvođači bi trebali odmah nakon setve, a pre nicanja gajenih kultura da primene zemljišne herbicide koji bi omogućili nesmetan početni porast…

Zaštita koštičavog voća od monilie, Chorus, Syngenta

Glavni problem u proizvodnji višnje predstavlja Monilia. To je bolest koja može da smanji prinos i 50% do 60% ove godine, a naredne godine i više jer izaziva sušenje grana…

Efikasno suzbijanje korova u kukuruzu preparatom Chief, Adama

Činjenica je da kukuruz u našoj zemlji predstavlja jednu od ekonomski najznačajnijih kultura, od čijeg prinosa i kvaliteta zavisi uspeh mnogih proizvođača. Jedan od najvećih problema u proizvodnji ovog tipa je pojava korova, zbog čega je neophodno koristiti efikasne i kvalitetne herbicide. Herbicide poput preparata Čif kompanije Adama, koji služi za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu…

Suzbijanje korova i bolesti u pšenici, DuPont

Vremenski uslovi i ove godine odlazu brojne poljoprivredne radove, sto nas obavezuje da zastiti zitarica pristupimo ozbiljno i pravovremeno kako bi smo ostvarili pun genetski potencijal rodnosti. Upravo iz tog razloga DuPont preporucuje primenu Laren Max PX herbicida za zastitu zitarica od korova i Acanto Plus fungicid kao najbolje resenje za bolesti lista…

Kvalitetna zaštita jabuke, Chorus Syngenta

Mnoge opasnosti prate proizvodnju jabuke, ali voćari dobro znaju da nedovoljno pouzdan koncept odbrane od gljive Venturie ineaqualis, izazivača čađave pegavosti lista i krastavosi ploda može da uništi celu sezonu. Zbog toga je za njih efikasna zaštita prioritet broj jedan…

Sigurno i efikasno suzbijanje korova u kukuruzu, Chief Adama

Usev kukuruza kao širokoredna kultura izuzetno je poldložna zakorovljenosti kako uskolisnim tako i širokolisnim korovima poput muhara, sirka iz semena i rizoma, čička, henopodijuma, pepeljuge i ambrozije, čije prisustvo na njivama može imati ozbiljan uticaj na krajnji rezultat proizvodnje. Kompanija Adama – u slučaju pojave i potrebe za suzbijanjem širokolisnih korova – prepuručuje preparat Čif koji se može primenjivati od drugog do osmog lista u svim vrstama kukuruza…

Suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja, Galenika Fitofarmacija

Vremenske prilike su se malo stabilizovale tako da na lakšim zemljištima kao što je ovo u Dolovu može da krene sa setvom, odnosno setva suncokreta je u toku, a uskoro će krenuti i setva kukuruza…

Prihrana pšenice uz zaštitu od bolesti, Nutrileaders

Započeli su tretmani za suzbijanje korova u pšenici, kao i tretmani za suzbijanje gljivičnih oboljenja. Ovi tretmani mogu prouzrokovati stres kod pšenice, iz tog razloga Vam kompanija Nutriliders preporučuje preparate Nutriamino Plus i Nutri Fos-Ka kako bi biljke lakše podnele stresove i izgradile imunitet…

Efikasno suzbijanje korova u kukuruzu, Chief, Adama

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza, uključujući i one najtvrdokornije, kompanija Adama svim poljoprivrednim proizvođačima preporučuje preparat Čif – visoko selektivan sistemični herbicid koji u sebi pored aktivne materije sadrži i okvašivač koji mu omogućuje lakše, bolje i kvalitetnije lepljenje za tretirane korove…

Suzbijanje venturie u zasadima jabuka, Galenika fitofarmacij

Što se zasada jabuka tiče ovo je period kada treba obavljati najintenzivnije mere zaštite. Jabuka se nalazi u fenofazi razvoja od mišijih ušiju prema roze pupoljku…

Zaštita pšenice preparatom Acanto plus, DuPont

Trenutni vremenski uslovi i intenzivnija vegetacija, približavaju nam važan period u gajenju pšenice i ječma, zaštitu od korova i zaštitu od lisnih oboljenja. Kondicija u kojoj se nalaze usevi pšenice, i ranija primena hemijskih sredstava, zahtevaju izraženu selektivnost herbicida, a širok spektar korova kao i njihova konkurentnost u odnosu na gajeni usev, maksimalnu efikasnost…

Zaštita koštičavog voća od monilije, Galenika fitofarmacija

Visoke temperature koje vladaju već nedelju dana naravno da su izazvale cvetanje voća. Nalazimo su u šljivaru koji je u punom cvetu mada ovu idiličnu sliku kvari najava kišnog vremena…

Zaštita košticavog voća od monilije, Galenika Fitofarmacija

Stabilno vreme sa prosečnim dnevnim temperaturama iznad 15 stepeni pokrenulo je vegetaciju kod svih voćnih vrsta. Rane sorte koštičavog voća prve su na udaru jer u trenutku početka cvetanja stvaraju se uslovi za pojavu monilije…

Zaštita jabuke bakarnim preparatima, Galenika fitofarmacija

Momenat tretiranja je pored odabira pesticida najznačajniji za uspeh mera zaštite bilja…

Zaštita pšenice i soje, Delta Agrar

Na imanju ‘Podunavlje’ u Čelarevu koje je u vlasništvu ‘Delta Agrara’ u toku su pripreme za sprovođenje redovnih mera zaštite pšenice od korova, bolesti i štetočina. Svake godine stručnjaci iz ove kompanije sprovode te mere uz pomoć preparata iz sopstvene palete proizvoda…

Plavo ulje, zaštita jabuke posle zime, Galenika fitofarmacija

Kao što smo danas mogli da se uverimo u većini zasada jabuke obavljena je zimska rezidba Stručna služba Galenike fitofarmacije je naravno prisutna u većini ovih zasada i trenutno radimo na utvrđivanju prezimljavajućih faza štetnih insekata i potencijala biljnih bolesti…

Suzbijanje korova u suncokretu Racer, Adama

Pojava širokolisnih korova u suncokretu utiče na sveukupan prinos te kulture, konkurišući joj ne samo za životni prostor, već i za vodu i hranljive materije. Kako bi se sprečile potencijalne štete, ključna je brza i efikasna primena herbicida, među kojima se svojom efikasnošću izdvaja preparat Rejser, iz palete proizvoda kompanije Adama…

Primidex forte za suzbijanje insekata pre setve, Delta Agrar

Pojava zemljišnih štetočina na parcelama može predstavljati ozbiljan problem poljoprivrednim proizvođačima zbog čega se svake jeseni zemljišnim probama utvrđuje prisustvo i brojnost štetnih organizama. Ukoliko se ispostavi da se ukubnom metru nalazi više od pet jedinki primenjuje se insekticid…

Suzbijanje korova u pšenici, Galenika Fitofarmacija

Pšenica se trenutno nalazi u fazi od početka bokorenja do intenzivnog bokorenja. Prva prihrana je uglavnom obavljena i za očekivati je da sa višim temperaturama pšenica krene u intenzivan porast, a ujedno i korovske biljke…

Seme i zaštita suncokreta, Syngenta

Zadovoljni ratari komentarišu iskustva sa Sindžentinim hibridima suncokreta…

Zaštita rasada povrća bakrom, Nordox Syngenta

Visok stepen vlage i temperaturne oscilacije u objektima za proizvodnju rasada povrća savršen su svet i za razvoj bakterija, izazivača bolesti koje nanose značajne ekonomske štete…

Bamper P i Zamir za sigurnu zaštitu pšenice, Adama

Pojave bolesti klasa poput fuzarioze kao i lisnih bolesti pšenice poput rđe, pepelnice i pegavosti lista obeležile su godinu za nama. Smrknuta lica proizvođača i traktori obojeni u narandžasto nisu bili retka slika. Kako se ista priča ne bi ponovila i ove godine, potrebno je uraditi fungicidne tretmane protiv bolesti lista i klasa, zbog čega kompanija Adama svojim potrošačima preporučuje preparate Bamper P i Zamir…

Dezinfekcija voća bakrom, Nordox Syngenta

Uprkos sve većim izazovima pred koje voćare stavljaju klimatske promene, borba sa bolestima u zasadima je sve konforniji i delotvorniji posao. Na temeljima savremenih formulacija preparata na bazi bakra, naši voćari kao i njihove kolege širom sveta, danas znaju da im kvalitetan prvi i poslednji tretman obezbeđuju znatno veće šanse za uspeh…

Sigurna zaštita pšenice, Bumper P i Zamir, Adama

Nalazimo se na granici dve parcele pod pšenicom. Jedna od njih ima čak 90% lisne mase zaražene bolešću žute rđe. Druga – svega metar dalje – u potpunosti je zdrava. Kako? Odgovor je vrlo jednostavan: pšenica na prvoj parceli prepuštena je sama sebi, dok je na drugoj izvršen tretman fungicidom Bamper P, preparatom kompanije Adama…

Bumper P, sigurna zaštita pšenice, Adama

Pepelnica, rđe, siva pegavost lista i mrežasta pegavost ječma predstavljaju ekonomski najznačajnije bolesti lista u usevu pšenice i ječma. Javljaju se svake godine u manjem ili većem intenzitetu, odnoseći deo prinosa. U godinama poput 2014. koje su pogodovale razvoju ovih bolesti, gubitci u prinosu su se kretali i do 50% na parcelama na kojima nije sprovedena pravovremena zaštita. Da bi prinosi ostali nedirnuti, a žito zdravo, kompanija Adama za suzbijanje prouzrokovača ekonomski najznačajnih bolesti lista u usevu pšenice i ječma – iz svoje palete – preporučuje fungicid Bumper P…

Prognozno izveštajna služba u srednjem Banatu

Prognozno-izveštajna služba bavi se prognoziranjem, praćenjem i signaliziranjem prisustva biljnih bolesti i patogena, a sve na osnovu podataka dobijenih kroz vizuelno posmatranje, proračune i preglede alata poput meteoroloških stanica, feromonskih klopki i svetlosnih lovnih lampi. Ali to sve već znamo. Ono što ne znamo je na koji način tri sposobne dame, na čelu sa koordinatorkom Snežanom Parađenović uspevaju da pokriju kompletnu teritoriju srednjeg Banata, donoseći proizvođačima pravovremenu informaciju o potrebama za tretiranjem useva…

Zaštita povrća na jugu Srbije

Ova godine je u poljoprivredi bila po mnogo čemu karakteristična, a posebno u povrtarskoj proizvodnji. Vremenske prilike, bolje reći neprilike, su uticale na pojavu mnogih bolesti i štetočina protiv čega su stručnjaci preporučivali proizvođačima adekvatne mere suzbijanja…

Borba protiv tute apsolute u proizvodnji povrća

Gazdinstvo Jovice Stojkovića iz Navalina – koje smo vam već predstavili – nije samo dobar primer plasteničke proizvodnje u jablaničkom okrugu, već i važan element u izučavanju štetočina karakterističnih za kulture koje se gaje u tom kraju. Njegovo gazdinstvo je odabrano za tu ulogu zbog raznosvrsnosti proizvodnje, velikih površina, kvalitetnog rada i potrebe samog proizvodjača da saradjuje sa stručnjecima u cilju što efikasnijeg suzbijanja štetnih organizama, a sve na inicijativu magistra iz oblasti zaštite bilja Gordane Jovanović Nikolić iz leskovačke Poljoprivredne stručne savetodavne službe. Njena uloga nije samo edukacija proizvođača, već i sprovođenje istraživanja koje će, kada se sve podvuče, koristiti svima…

Kvalitetno tretiranje useva iz aviona, CN Airways

Prskanje useva iz vazduha nije ništa novo u poljoprivredi. Od trenutka kada su mogli poneti kanistere i prskalice, avioni su se u pojedinim delovima sveta koristili u ovu svrhu. Međutim, dok ovaj pristup ima zaista dobrih strana – poput brzine efikasnosti primene – on ima i svoje loše strane: potrebno je tretirati ogromne površine kako bi se opravdala uložena sredstva, obezbediti prostor za poletanje i sletanje u blizini parcela, a i kada se sve kockice slože, ostaje pitanje da li su biljke pravilno i u celosti istretirane. Izraelska kompanija CN ervejz, koja se već dugi niz godina bavi prskanjem useva iz vazduha, odlučila je da se pozabavi baš tim poslednje-navedenim problemom. Oni su uložili velika sredstva u istraživanje načina da se unapredi efekat hemikalija primenjenih iz vazduha i došli do rešenja zvanog vingleti…

Saveti za suzbijanje cerkospore, Delta Agrar

Kao i mnogo puta do sada nalazimo se na imanju Delta Agrara, Podunavlje u Čelarevu. Nalazimo se na proizvodnoj površini gde gajimo šećernu repu. Poruka proizvođačima je da predstoji jako važan period u borbi sa bolestima šećerne repe…

Suzbijanje korova u kukuruzu i prihrana voća, Syngenta

Ratari se u proizvodnji kukuruza drugu godinu za redom suočavaju sa velikim problemima. Sušu iz 2012-te nasledilo je nesvakidašnje hladno i vlažno proleće 2013. Zbog toga treba biti posebno oprezan u zaštiti useva od korova…

Zaštita jabuke od jabukinog smotavca, Agromarket

U prethodnoj dekadi maja meseca zabeležena je najveća aktivnost jabukinog smotavca, dakle u feromonskim klopkama u zasadima jabuke uhvaćen je najveći broj adulta jabukinog smotavca tj. carpocapse…

Preventivna zaštita šećerne repe od cerkospore, Magan Agrochemicals

Za postizanje visokih i stabilnih prinosa, kao i visokog sadržaja šećera u korenu šećerne repe potrebno je sačuvati lisnu masu od ekonomski najznačajnijeg oboljenja – pegavosti lista…

Kvalitetna zaštita kruške, Galenika Fitofarmacija

Pojmovi improvizacije i tehnološke uštede u rečniku velikih plantažera jednostavno ne postoje. Za njih, naravno, ne zna ni Vladimir Bojić koji je brigu o svom kruškaru, koji se prostire na 16 hektara plodnih šumadijskih obronaka podelio sa stručnjacima Galenika Fitofarmacija…

Zaštita krompira od plamenjače i crne pegavosti, Delta Agrar

Tokom cele vegetacione sezone krompir je podložan zarazi brojnim prouzrokovačima biljnih bolesti. Plamenjača je sigurno ekonomski najštetnija i najrasprostranjenija bolest useva krompira, a pri povoljnim uslovima može se javiti i u maju. Štete koje plamenjača može prouzrokovati zavise od fenofaze krompira u kojoj je došlo do infekcije, kao i od osetljivosti sorte…

Tangenta i Talisman za čist kukuruz, Galenika Fitofarmacija

Kišni dani koji se smenjuju sa sunčanim uz visoke dnevne temperature za ovo doba godine, pogodovali su razvoju gotovo celokupne korovske populacije na njivama. Ratari koji su kukuruz posejali na početku optimalnog agrotehničkog roka sada vode odlučujuću bitku za svoje useve…

Zaštita pšenica Apache i Andino od bolesti, Agroglobe

Pšenica ulazi u svoju završnu fazu razvića – generativnu fazu. Sorte nešto duže vegetacije Apache i Andino ovih dana počinju da cvetaju. Cvetanje je faza u kojoj je biljka veoma osetljiva na infekcije gljivičnim oboljenjima kao što je trulež klasa koju prozrokoju gljive iz roda fusarium…

Zaštita pšenice od fuzarioze klasa, Delta Agrar

Kada govorimo o proizvodnji pšenice ne možemo zaobići priču o zaštiti ovog useva. Nešto što je vrlo važno osim zaštite od korova i štetočina jeste zaštita od bolesti. Kada smo govorili o suzbijanju korova i onoj početnoj zaštiti od bolesti pominjali smo pepelnice, rđe, septurioze. Tada je stručna služba Delta Agrara preporučila MysticPro u dozi od 0,75 – 1 L po hektaru…

Korektivno suzbijanje korova u kukuruzu, Delta Agrar

Kao i do sada, stručna služba Delta Agrara je u prilici da preporuči paletu herbicida za suzbijanje korova u kukuruzu. Ono što Delta Agrar koristi na svojim imanjima preporučuje i proizvođačima. Danas ćemo pomenuti četiri herbicida koji će pokriti svu paletu korova u kukuruzu…

Preparat Chief, za suzbijanje korova u kukuruzu, Magan Agrochemicals

Kompanija Magan Agrochemicals ponudila je poljoprivrednim proizvođačima novi herbicid za suzbijanje korova u kukuuzu pod nazivom Chief. Chief je selektivni herbicid jedinstvene formulacije ’2 u 1′ sa aktivnom formulacijom mezotrion plus lepak koji se koristi u usevima kukuruza, a suzbija širok spektar jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova, a primenjuje se u dozi od 1 do 1,2 litre po hektaru…

Zaštita jabuke i kruške, Galenika Fitofarmacija

Nalazimo se u zasadu jabuke koja se trenutno nalazi, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, od feno-faze precvetavanja do feno-faze formiranja plodića. Ova faza je upravo najosetljivija za infekciju od venturie ineaqualis, međutim vremenski uslovi koji podrazumevaju suvo i toplo vreme ipak mnogo više pogoduju razvoju pepelnice jabuke čiji je prouzrokovač fitopatogena gljiva podosphaera leucotricha…

Novi preparat za suzbijanje korova u kukuruzu, Calaris Pro

Proizvodnja kukuruza vrhunske genetike iz godine u godinu zahteva sve veća ulaganja. Zbog toga ratari moraju da postignu maksimalne rezultate u odbrani useva od konkurencije korova. U toj nameri dobili su još jednog efikasnog saveznika…

Suzbijanje korova u krompiru, Delta Agrar

Prisustvo korova u usevu krompira odražava se kako na prinos tako i na sam kvalitet jer je poznato da višegodišnji korovi svojim podzemnim organima ubušuju krtole i na taj način ih oštećuju. Korovi su konkurencija gajenom usevu krompira za hranljive materije i vodu…

Kompletna zaštita kukuruza, Agromarket

Proizvođači kukuruza u vreme setve kao i posle same setve svake godine se nalaze u istom problemu: ‘Kako zaštititi kukuruz od korova, koje preparate upotrebiti i da li prskati na crno ili sačekati da niknu korovi pa prskati na zeleno’…

Za čist kukuruz bez korova, Galenika Fitofarmacija

Setva kukuruza u Bačkoj je pri kraju. Paralelno sa setvom ide i agrotehnička mera zaštite od korova. Izuzetno je važno da kukuruz u fazi nicanja i ranog porasta nema konkurenciju korovske populacije. Dugogodišnja navika poljoprivrednih proizvođača je da posle setve a pre nicanja primene kombinaciju dve aktivne materije: acetohlor i terbutilazin u količini 2+2 litra po hektaru…

Prihrana pšenice uz herbicidni tretman, Agromarket

Za postizanje visokog kvaliteta i visokih prinosa strnih žita potrebno je biljkama obezbediti dovoljno hranljivih elemenata u toku cele vegetacije. Pored osnovnog đubriva u jesen i prihrane azotom u vidu čvrstih granulisanih đubriva, to se postiže i upotrebom kristalnih i tečnih vodotopivih đubriva koji se primenjuju preko lista…

Zaštita jabuke pri losim vremenskim uslovima, Galenika Fitofarmacija

Ni more blata, ni to što je živa u termometru skočila tek za neki stepen celzijusa iznad nule, krajem prve nedelje aprila nije moglo da zaustavi armiju voćara da naprave pravu malu invaziju na svoje zasade. Svesni da su svi vremenski resursi već odavno potrošeni proizvođači jabuke su hvatali svaki momenat između dve kiše da obave plavo prskanje…

Zaštita suncokreta na imanjima Delta Agrara

U okviru Delta Agrara ratarska proizvodnja obuhvata gajenje svih važnijih ratarskih kultura uz primenu svih agrotehničkih mera i korišćenjem najsavremenije mehanizacije u poljoprivrednoj proizvodnji. Uz optimalno koriščenje hemijske zaštite i poštujući agro rokove dosledno se sprovode tehnologije gajenja svih kultura…

Artea i Amistar Extra za čistu pšenicu, Syngenta

Primena fungicida u sadašnjim uslovima, nakon dugog kišnog perioda u žitricama predstavlja vrlo važnu meru tehnologije uspešne proizvodnje žitarica ove godine. Samo kvalitetnom zaštitom lisne mase stabla, kasnije klasa može da se dobije bolji kvalitet i veći prinos…

Kompletna tehnologija zaštite šećerne repe, Delta Agrar

Nalazimo se u Staroj Pazovi na imanju Delta Agrara na lokalitetu ‘Poštarac’. Na ovoj parceli Delta Agrar je zasnovao ove godine šećernu repu na površini od 75 hektara. Predstavljamo kompletnu tehnologiju zaštite šećerne repe koju Delta Agrar koristi na ovoj parceli…

Artea i Amistar Extra za pšenicu bez bolesti, Syngenta

Proizvođači su prošle godine imali problema sa većinom useva tako da se prihodi od pšenice željno očekuju…

Zaštita koštičavog voća od monilije, Galenika fitofarmacija

Radoslav Tomić iz Vodnja jedan je od retkih voćara koji je prošle godine imao posla u berbi kajsije. Dobra pozicija kajsijara i promišljen koncept zaštite po njemu su temelji uspeha koji je ostvario…

Zaštita pšenice od bolesti, Agroglobe

Nalazimo se na parceli pšenice sorte Apache koja je posejana u optimalnom roku. Jesen je bila duga i topla i pogodovala je pojavi cikada koje su prenosioci prouzrokovača virusnih oboljenja. Jesenas su stručnjaci Agroglobe-a preporučili proizvođačima da obiđu svoje parcele i da ukoliko uoče pojavu cikada, odrade insekticidni tretman i zaštite svoju pšenicu…

Zaštita pšenice od bolesti, Syngenta

Ko je hlebnim žitom jesenes zasejao svoje njive napravio je pravi potez. Pšenica je dobro prezimila i sada je treba prihraniti i zaštititi od bolesti da bi se obezbedio prinos od preko 5 tona po hektaru koji donosi zaradu…

Preventivno suzbijanje štetočina u krompiru

Zbog svog hemijskog sastava krompir predstavlja važan izvor hrane mnogobrojnih štetočina. Insekti kao najvažnije štetočine u usevu krompira se javljaju povremeno, a neki samo na ograničenom prostoru. Važan segment na koji povrtari moraju obratiti pažnju ove godine jesu grčice, rovci, žičnjaci i podgrizajuće sovice koje su u stanju da pričine velike štete prinosima…

Zaštita i prihrana višnje u cvetanju, Agromarket

Poljoprivredno dobro ‘Zaječar’ je članica Agromarket grupe i bavi se proizvodnjom i preradom oblačinske višnje na plantažama koje se prostiru na 85 hektara…

Proizvodnja i zaštita pšenice na imanjima Delta Agrara

Nalazimo se na imanju ‘Napredak’ u Staroj Pazovi koje je jedno od pet imanja Delta Agrar-a. Nalazimo se na parceli, na lokalitetu Petrović salaš, koja ima ukupnu površinu 162 hektara, na kojoj smo jesenas zasnovali proizvodnju pšenice. Dobar prinos očekujemo na osnovu pažnje koju pružamo pšenici od samog starta, od suzbijanja korova, a i onog što će oslediti kasnije, a to je suzbijanje insekata i bolesti…

Herbicid Mustang za čistu pšenicu, Agromarket

Visoke temperature u zimskom periodu pogodovale su intenzivnom rastu korova u pšenici, gorušice pre svega, ali i ostalih zimskih korova, pa će se pšenica naći u veoma lošoj situaciji ukoliko se na vreme ne budu odradili tretmani herbicidima…

Načini praćenja i mere borbe protiv žičara u povrću

Štetočina koja mnogim povrtarima zadaje glavobolje jeste žičar. Naime, reč je o larvama žičara nalik na komadiće žice duge oko 25 milimetara. Njegovo prisustvo na parcelama je u poslednje dve godine skoro sedam puta veće, tačnije 2010. godine brojno stanje žičara bilo je oko 8000 dok je prošle godine zabeleženo čak 42000…

Saveti za sadnju i uzgoj aronije

Spoznaja o blagorodnom dejstvu na ljudski organizam, aroniju je u poslednjih nekoliko godina, ne samo u Srbiji nego i u Evropi, učinila voćnom vrstom koja beleži naglo širenje zasada. Za on koji ovu sibirsku borovnicu nameravaju da zasade u domaćinstvu zarad lične potrošnje, ili na plantaži zarad biznisa, profesor ivo Đinović, selekcionar domaće kompanije Superior, ima svega nekoliko saveta…

Zaštita kruške, Magan Agrochemicals

Kruška spada u veoma zahtevne voćne vrste jer je njena zaštita od štetočina veoma kompleksna. Štetočina koja zahteva najveći broj tretmana je kruškina buva koja, ukoliko se naseli u krušik predstavlja ozbiljan problem. Zbog toga je 80-ih godina u Srbiji izvađeno na stotine hektara kruške…

Zaštita višnje posle berbe, Agromarket

Plantaža višanja Trnavac poljoprivrednog dobra ‘Zaječar’ prostire se na 78 hektara i nalazi se u punom rodu. Prinosi sa ove plantaže poslednjih godina su konstantni i iznose preko 900 tona kvalitetnih višanja. Na ovoj plantaži se sprovode integralni programi zaštite i prihrane biljaka…

Zaštita krompira od insekata i bolesti, Delta Agrar

Proizvodnja semenskog i merkantilnog krompira se ne može zamisliti bez adekvatne hemijske zaštite koja podrazumeva i zaštitu protiv štetočina i prouzrokovača biljnih bolesti. Kada govorimo o štetočinama na prvom mestu je krompirova zlatica kao ekonomski najznačajnija štetočina…

Borba protiv plamenjače i krompirove zlatice, Galenika fitofarmacija

Izrazite razlike u nadmorskoj visini na kojima su uspostavljeni zasadi krompira uslovljavaju i značajne razlike u stepenu razvoja ove biljke. Ipak za ovaj period godine važi da je u segmentu zaštite bilja najaktuelnija borba protiv plamenjače i krompirove zlatice…

Kako pravilno ishraniti biljke, Nutrileaders

Savremena poljoprivredna proizvodnja danas se ne može zamisliti bez primene najsavremenijih naučnih dostignuća iz oblasti agrotehnike. Upravo zato se podrazumeva da će se u intenzivnoj proizvodnji namenjenoj zahtevnim tržištima primenjivati najsavremenija i najkvalitetnija sredstva za folijarnu ishranu biljaka…

Zaštita od bolesti i prihrana paradajza i krastavca

Bilo da se paradajz i krastavac proizvode na otvorenom polju ili u zatvorenom prostoru najznačajnije bolesti od kojih biljku treba štititi su prouzrokovači plamenjače: fitoftora infestans i pseudoperonospora cubensis…

Zaštita jabuke od čađave pegavosti lista, Magan Agrochemicals

Zaštita jabuke je zaista kompleksna i zahtevna. U ovom periodu kada su plodovi veličine oraha još uvek postoji mogućnost pojave čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke…

Primena tečnih đubriva za oporavak biljaka posle hladnog vremena,Timac Agro

Vremenske prilike ove godine potvrđuju da je poljoprivreda fabrika pod otvorenim nebom. Dok pojedinim kulturama odgovara višak padavina, niske temperature i hladno vreme praćeno vetrom u ovom periodu nanosi velike štete u ozimim usevima…

Delovanje Talismana i Tangente na korove u kukuruzu, Galenika Fitofarmacija

Dvanaest dana nakon tretiranja korova Talismanoom i Tangentom obilazimo istu parcelu kukuruza…

Fusilade Forte za suzbijanje uskolisnih korova, Syngenta

Rizomski divlji sirak, pogotovo u ovako vlažnim godinama, je prava noćna mora za ratare jer je to korovska biljka koju oni češće umnožavaju nego što je uništavaju…

Fusilade Forte za čiste useve, Syngenta

Za suzbijanje uskolisnih korova: sirka, rizomskog sirka i ostalih u soji i šećernoj repi na imanju u Martincima korišćen je preparat Fusilade Forte. Prednost ovog preparata je mogućnost primene na višim temperaturama i mogućnost primene sve do cvetanja useva soje…

Fusilade Forte za suzbijanje uskolisnih korova, Syngenta

Na ekonomiji u Kruščiću posle nicanja nastupile su standardne odbrane od korova, zatim je nastupilo dodatno prskanje sirka fusilade-om i usevi su ostali čisti do samog vađenja…

Suzbijanje bolesti u usevima pšenice, Delta Agrar

Kada je pšenica u pitaju, situacija na terenu je šarolika. Pšenica je u fazi klasa i u fazi koja prethodi izbacivanju klasa. Razlog tome je neujednačenost vremena jesenje setve. Ona pšenica koja je posejana početkom oktobra imala je dosta vlage i lepo se razvijala, dok ona pšenica koja je posejana sredinom oktobra još nije u fazi klasanja…

Folijarna prihrana i zaštita pšenice u Čurugu

Pšenica je ove godine već potukla jedan rekord, istina neslavan jer je posejano neuobičajeno malo pšenice. Jedni kažu oko 450 000 ha, drugi čak i manje, pa je do zvaničnih podataka teško doći. I u čuruškom ataru je slična situacija…

Proizvodnja jabuke u kooperaciji i zaštita jabuke, Delta Agrar

U Čelarevu, na imanju Delta Agrara pored ostalih zastupljena je i voćarska proizvodnja. Ovaj voćnjak se prostire na površini od 278 hektara. Karakteristike ovog zasada su 3 metra razmaka između redova i 70 cm između sadnica u redu…

AŽIL, idealno rešenje za suzbijanje divljeg sirka

Cenjenim poljoprivrednicima koji proizvodnjom šećerne repe, soje, suncokreta i drugih širokolisnih kultura, kompanija Magan Agrochemicals osim preparata Leopard toplo preporučuje i naročito izdvaja Graminicid Agil koji je namenjen suzbijanju divljeg sirka i ostalih rizomskih trava…

Callisto, za čist kukuruz i visok prinos, Syngenta

Callisto je u kukuruzu pokazao visok nivo herbicidnog delovanja i time je eliminisao zastoj u porastu kukuruza…

Zaštita od korova i folijarna prihrana pšenice, Galenika Fitofarmacija

Vremenske prilike posle setve kukuruza pogodovale su razvoju ove, kod nas najzastupljenije, žitarice. Usev je uglavnom u fazi od trećeg do petog lista i sada je najvažniji zadatak ratara da ga oslobode konkurencije korova…

Kompletna zaštita šećerne repe, Delta Agrar

U Staroj Pazovi na imanju Delta Agrara, na lokalitetu ‘poštarac’ šećerna repa je zasnovana na površini od 75 hektara. U prilogu sledi predstavljanje kompletne tehnologije zaštite u šećernoj repi…

Zaštita kukuruza, Galenika Fitofarmacija

Setva kukuruza u Bačkoj je pri kraju. Paralelno sa setvom ide i agrotehnička mera zaštite od korova. Izuzetno je važno da kukuruz u fazi ranog nicanja i porasta nema konkurenciju korovske populacije…

Zaštita vinove loze u fazi cvetanja, Agromarket

Poljoprivredni proizvođač Tot Andrija iz Erdevika bavi se uzgojem kvalitetnih sorti vinove loze, kao i proizvodnjom vina u sopstvenoj vinariji…

Čist kukuruz bez korova, Magan Agrochemicals

Magan Agrochemicals je od prethodne sezone svojoj paleti proizvoda za suzbijanje korova u kukuruzu pridodao i dva nova herbicida – Bromoterb i Sulcogan…

Insekticidi za suzbijanje Rutave bube u voćnjacima

Period zatvorenog cveta kada možemo očekivati probleme sa štetočinama pupoljka i cveta pred svega mislimo na grupu insekata koje pripadaju tvrdokrilcima iz familije voćnih pipa, koji dovode do oštećenja zatvorenih pupoljaka. tako da se vidi već početni deo oštećenja na potpuno zatvorenom cvetu…

Efekti primene Dynox i Symphony u soji, Agromarket

Na plodnim oranicama firme Copex iz Kruščića svake godine se postižu visoki prinosi u proizvodnji soje. Zahvaljujući dugogodišnjem partnerstvu i korišćenju preparata kompanije Agromarket, populacija korova svedena je na minimum tako da gajene sorte soje mogu u potpunosti ispoljiti svoj genetski potencijal…

Zaštita jabuke u fazi precvetavanja

April će za voćare ove godine ostati upamćen po dva klimatska ekstrema. Prvi je jak mraz koji je na području Smedereva, konkretno sela Vodanj, 2. i 10. aprila prouzrokovao solidne štete u voćnjacima, posebno kod sorte ajdared koja je bila u fazi punog cvetanja…

Herbicid Sprinter za čistiji suncokret, Agromaster

April je mesec u kome se obavlja intenzivna setva ratarskih kultura uključujući i suncokret. Optimalan agro rok za setvu suncokreta je od petog do petnaestog aprila kada temperatura zemljišta ne pada ispod 10 stepeni celzijusa…

Suzbijanje korova u kukuruzu, Galenika Fitofarmacija

Setva kukuruza je u toku. Znamo da je kukuruz usev koji ima spor početni rast i razvoj, tako da mu treba čak dva-tri meseca da zatvori međuredni prostor i da onemogući potencijalni razvoj korova. Zbog toga je kod kukuruza vrlo važna pravilna primena arotehničkih mera i pravilna primena herbicida što ima za direktni cilj povećanje prinosa…

Herbicidi za suncokret bez korova, Magan Agrochemicals

Suncokret je jedna od kultura koja posle kukuruza i pšenice zauzima najveće površine. Magan Agrochemicals u svojoj paleti ima herbicide koji suzbijaju sve širokolisne i uskolisne korove kod suncokreta…

Goltix tehnologija za zaštitu i bolji prinos šećerne repe

Za zaštitu šećerne repe od korova kompanija MAgan AgroChemicals ove godine nudi takozvanu Goltix tehnologiju. Da bi bolje razumeli šta je to Goltix tehnologija moramo uzeti u obzir dve činjenice. Prvo, da ne postoji univerzalna aktivna materija koja rešava problem korova u repi, i drugo, da je jako bitno sačuvati repu od korova dok je ona mlada…

Zastita pšenice od korova za veći prinos, Delta Agrar

Na imanju ‘Napredak’ Stara Pazova, jednom od pet imanja Delta Agrara koje u svom posedu ima 3500ha. 2011. godine postignuti su izuzetno visoki prinosi pšenice. Na pojednim parcelama postignut je rekordan prinos od preko 7,5 t/ha…

Upotreba zemljišnih herbicida Terbis i Acetomark u proizvodnji kukuruza

Zemlja jeste nešto suvlja ovih dana i ne baš po meri ratara, ali setva na severu Bačke odmiče. Uprkos raznim okolnostima sa kojima se susreće srpski agrar u poslednje vreme, setva se mora obaviti jer tako je to u fabrici pod otvorenim nebom…

Zaštita koštičavog voća od monilije

Zasadi šljive se trenutno nalaze u fazi bubrenja pupoljaka. Neminovno je da će kroz nekoliko dana doći do početka faze cvetanja koja je izuzetno značajna za celokupnu proizvodnju, ali ujedno i najosetljivija kada je u pitanju prouzrokovač bolesti koštičavog voća – Monilinia laxa.

Zemljišno i korektivno tretiranje kukuruza, Agromarket

Kukuruz se trenutno nalazi u fazi formiranog trećeg lista i upravo je ovo period koji je najvažniji za formiranje budućeg roda. U ovoj fazi je najvažnije da uništimo sve konkurentne korove, kako širokolisne tako i uskolisne…

Fungicidi u pšenici, Magan agrochemicals

Da biste obezbedili dobar i siguran prinos pšenice, da biste imali prinos koji donosi zaradu, potrebno je prvenstveno dobro prihraniti pšenicu, blagovremeno je zaštititi od raznih korova, a prinose od preko 7 t/ha, neophodna je primena fungicida u zaštiti pšenice i ječma…

Prvo prolećno prskanje u zasadima jabuka

U voćnim zasadima je sprovedena zimska rezidba, a trenutno se radi, ili je kao kod našeg domaćina odrađeno, prvo prolećno prskanje…

Za Napredan Agrobiznis, Gardoprim Plus Gold

Suncokret je robusna i jaka biljka, ali u kratkom periodu nakon nicanja veoma je osetljiv na prisustvo korova. Zato je važno da suncokret nikne na čistom polju bez korova ali i da bude oslobođen konkurencije korova u toku prvih sedmica nakon nicanja. Ovim zahtevima savršeno odgovara herbicid Gardoprim Plus Gold…

Upotreba zemljišnih herbicida u suncokretu, Agromarket

Višegodišnja praksa korišćenja zemljišnih herbicida iz palete proizvoda kompanije Agromarket u usevima suncokreta pokazala je odlične rezultate i na parceli poljoprivrednog proizvođača Vladimira Hornjaka iz Kucure, sela nadomak Vrbasa…

Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina, Magan Agrochemicals

Zemljišne štetočine u Vojvodini svake godine predstavljaju problem. Pod zemljišnim štetočinama podrazumevaju se larve sovica i skočibuba poznatijih kao žičari. Brojka od preko 5 žičara u kubnom metru se smatra kritičnom i tada je potrebno primeniti neki insekticid…

Obuka za pravilnu upotrebu pesticida

Osim svakodnevnih savetodavnih aktivnosti, Poljoprivredna stručna služba u Somboru svake zime organizuje niz edukativnih radionica za sve poljoprivredne proizvođače tog kraja. Uvek su to važne i korisne teme koje pomažu poljoprivrednicima u njihovom radu. Ove zime, organizatori su se odlučili da osmilsle radionice na temu bezbedne i pravilne upotrebe pesticida u poljoprivredi. Možda se ova tema u prvi mah čini manje bitna, međutim nije tako. Pravilnom upotrebom otrova, štiti se životna sredina, ali i zdravlje svih koji u njoj žive…

Force Zea, odlično rešenje za zaštitu semena kukuruza

Poljoprivrednici znaju da savremeno tržište skupo kažnjava svaku grešku u proizvodnji, a loš sklop biljaka je svakako jedna od najpogubnijih. Čak i setva najkvalitetnijeg semena nije dovoljna garancija da će biti postignut sklop koji treba da obezbedi profitabilnost proizvodnje…

Kvalitet generičkih preparata Galenika Fitofarmacije

Na 46. Savetovanju agronoma na Zlatiboru prezentaciju svojih proizvoda imala je i Galenika Fitofarmacija. Prema rečima regionalnog menadžera Dušana Belenzade, ove sezone na tržištu će se pojaviti novi preparat za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevima kukuruza…

Opasnosti od paradajzovog moljca, Tuta Apsolute

Pre nekoliko godina veliku pažnju svih proizvođača paradajza u Evropi privukla je nova i veoma opasna štetočina – tuta absoluta, poznata i kao paradajzov moljac. Njena pojava vezana je za Mediteranski deo 2006. godine, međutim, veoma brzo se pojavila i u drugim delovima starog kontinenta. Paradajzov moljac je u Srbiji registrovan tek ove godine. Bilo ga je u Leskovačkom kraju, a primećen je i u jednom sremskom selu. Štetu koju za sobom ostavi tuta absoluta, može biti i stopostotna. Posledice su primetne na svim delovima biljke, pa i na samom plodu. Ova vrsta može da razvije čak 12 generacija godišnje u toplim područjima ili u zaštićenom prostoru, a mogu i da prezime. U suzbijanju ove opasne štetočine, najvažnija je preventiva…

Visoki prinosi šećerne repa sa hibridom Asketa

Uprkos tome što je šećerna repa biljka koja traži značajne količine vode, agronomi ‘Copex’-a su prošle sezone dokazali da uz dobru pripremu zemlje i pravilan izbor sorte prinosi repe i šećera, čak i u sušnoj godini, mogu da budu vrhunski…

Hibridi suncokreta, Syngenta seeds

Situacije u kojoj od selekcije hibrida jedne kompanije zavise bilansi celog industrijskog sektora, istinska su retkost u savremenom svetu. Upravo to se sa Syngenta-inim hibridima suncokreta događa srpskim uljarima…

Force Zea, insekticid za očuvanje sklopa kukuruza od insekata

Za ratare nema iste godine. Svaka je posebna i svojim ćudima unosi brojne neizvesnosti u proizvodnju pod otvorenim nebom. Zbog toga sigurna dobitna kombinacija u ratarstvu ne postoji. Postoje, srećom, neka rešenja koja proizvodnju kukuruza čine izvesnijom. Jedno od njih stručnjaci Syngenta-e su nazvali Force Zea…

Setva i zaštita semena prilikom proizvodnje rasada, Agromarket

Počinje sezona setve i proizvodnje rasada povrtarskih kultura za proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru. Za kvalitetnu proizvodnju povrća veoma značajno je proizvesti kvalitetan rasad…

Force Zea, čuvar sklopa Vašeg kukuruza

Čim kukuruz iznikne svaki farmer, posmatrajući kako se formiraju zeleni redovi, može da nasluti kolike su mu šanse za uspeh. Ukoliko je zbog brojnih razloga optimalni sklop biljaka bitno narušen, prinosa često ne bude ni toliko da opravdaju ulaganja, a onih pogotovu zemljišnih štetočina koji biljku kukuruza ugrožavaju onda kada je najosetljivija, ima mnogo. Prednjače žičari…

Magan Agrochemicals i Agroglob za kvalitetnu zaštitu šećerne repe

Kompanija Magan Agrochemicals poznata je domaćim proizvođačima po kvalitetnim sredstvima za zaštitu bilja, između ostalog i po kompletnoj i kvalitetnoj zaštiti šećerne repe. Da bi poljoprivredni proizvođači imali uspeha u svojoj proizvodnji, neophodno je da imaju pouzdane i sigurne partnere u prodaji i distribuciji sredstava za zaštitu bilja, kao što je kompanija Agroglob iz Novog Sada…

Predstavljen rad prognozno izveštajne službe

Posle više od godinu i po dana priprema, Prognozno izveštajna služba zaštite bilja biće na raspolaganju vojvođanskim poljoprivrednicima, i to od januara sledeće godine. To znači da će poljoprivredni proizvođači od službe blagovremeno dobijati informacije o tome koji štetni organizmi prete da ugroze plodove njihovog rada. Samim tim će imati manje štete jer će na vreme obaviti hemijsko tretiranje i na taj način izbeći ponavljanje upotrebe insekticida…

Zaštita od prouzrokovača biljnih bolesti u krompiru

Pored zaštite protiv korova i štetočina važen segment zaštite useva krompira čini zaštita protiv prouzrokovača biljnih bolesti. Na prvom mestu to je svakako plamenjača. Toplo i vlažno vreme pogoduju razvoju ove bolesti. Temperanturni interval između 15 i 25 stepeni uz česte kiše i dugotrajne rose jesu idealni uslovi za razvoj plamenjače…

Insekticidi za suzbijanje krompirove zlatice

Postoji veći broj štetočina koje usevu krompira mogu učiniti značajne štete, a neki od njih su vektori, odnosno prenosioci virusa. Zaštita krompira se ne može zamisliti bez suzbijanja štetočina, na prvom mestu krompirove zlatice koja je ekonomski najznačajnija jer se javlja svake godine i pričinjava ogromne štete…

Za napredan agrobiznis, Fusilade Forte

Poznati Syngenta-in herbicid Fusilade Forte koristi se za suzbijanje uskolisnih korova, kako jednogodišnjih, tako i višegodišnjih i to u usevima kao što su šećerna repa, soja, suncokret, soja i lucerka, u većini povrtarskih useva, bostanu, jagodi, malini, kupini. Kada govorimo o suzbijanju uskolisnog korova najčešće mislimo na suzbijanje rizomskog divljeg sirka koji je najveći problem na našim parcelama…

Za Napredan Agrobiznis, Callisto

Poljoprivrednici izlažu svoje utiske nakon tretiranja svojih useva preparatima za zaštitu od korova…

Za napredan agrobiznis, Callisto i AmistarExtra

Ratari izražavaju svoje impresije nakon korišćenja Syngenta-inih preparate za zaštitu kukuruza, pšenice i suncokreta od bolesti…

Suzbijanje cadjave krastavosti u jabucnjacima, Galenika Fitofarmacija

Vremenski uslovi u ovom periodu i periodu iza nas se karakterišu čestim padavinama, temperature se kreću od 10 do 20 stepeni celzijusa, ti uslovi su pogodni za ratarske useve, pogotovu za kulture koje se nalaze u fazi nicanja, međutim ovi uslovi u voćarstvu, pogotovu u zasadima jabuke, su izuzetno povoljni za razvoj opasnih bolesti. Čađava pegavost i krastavost plodova jabuke čiji je prouzrokovač Venturia inaequalis je najopasnija bolest koja može da se razvije u zasadima jabuke i ovi vremenski uslovi joj izuzetno pogoduju…

Zaštita pšenice od bolesti na imanjima Delta Agrara

Na imanju Delta Agrara u Staroj Pazovi, na Petrović salašu, govorimo o uzgoju pšenice sa akcentom na zaštitu od bolesti. Pepelnice se javljaju uglavnom u proleće i početkom leta na donjim listovima i u lisnim rukavcima u vidu belih, praškastih pega. Bolest se širi brzo, zahvata sve nadzemne delove biljke, a krajem vegetacije u okviru bele navlake formiraju se okruglasta crna telašca, a to su trajne spore parazita. Zaraženi listovi požute i izumiru…

Herbicidi za suzbijanje korova u kukuruzu, Galenika Fitofarmacija

Kukuruz je usev koji ima širok sklop, ima spor početni razvoj pa tek za dva meseca posle setve postigne visinu kojom zatvara međuredni prostor i time smanjuje mogući razvoj korova. Zato je kod kukuruza važna pravilna primena agro-tehničkih mera kao i hemijska zaštita u cilju suzbijanja korova što ima direktan uticaj na povećanje prinosa…

Za napredan agrobiznis, AmistarExtra za zaštitu pšenice

Poljoprivredni proizvođači zahvaljuju AmistarExtra-i na visokim prinosima pšenice bez gljivičnih bolesti…

Kompletna zaštita pšenice za veći prinos

Promenljivo i vlažno vreme koje je zatim pratilo povećanje temperatura pogodovalo je razvoju bolesti pšenice i ječma, pa je pravo vreme za prvi tretman za suzbijanje pepelnice, lisne rđe i pegavosti lista. Pravilnim izborom fungicida širokog spektra delovanja može se suzbiti više prouzrokovača bolesti istovremeno. Bumper P i Zamir su proizvodi koje Magan Agrochemicals preporučuje za uspešno suzbijanje navedenih bolesti u pšenici i ječmu…

Proizvodnja i zaštita šećerne repe na imanjima Delta Agrara

Nalazimo se na imanju ‘Napredak’ u Staroj Pazovi, na parceli u ataru sela Stari Banovci površine oko 63 hektara. Želimo proizvođačima šećerne repe da skrenemo pažnju na suzbijanje korova što je jedan vrlo ozbiljan zadatak u kome nema mesta improvizaciji i zaštita se mora uraditi pravovremeno uz upotrebu dobrih herbicida. Predstavljamo herbicide iz palete Delta Agrara kao što su Betanal, Metafol i Boss…

Efikasna zaštita od korova u kukuruzu, Galenika Fitofarmacija

Na terenu srednjeg Banata, uprkos velikim problemima sa vodom na njivama, je uveliko počela setva. Naravno, nakon užurbane setve, nameće se pitanje efikasne zaštite i suzbijanja štetnih korova, koji slede tok vegetacionog perioda. Kompanija Galenika Fitofarmacija u svom višedecenijskom iskustvu razvila je široku i efikasnu paletu proizvoda za rešavanje ovih problema…

Za napredan agrobiznis, Zaštita paprike

Iskustva poljoprivrednika sa korišćenjem Syngenta-inih preparata za zaštitu paprike…

Zaštita kukuruza od korova, Galenika Fitofarmacija

Setva kukuruza je u punom jeku, na polovini optimalnog roka setve. Kukuruz je usev koji ima širok sklop i ima spor početni razvoj pa tek za dva meseca nakon setve postigne visinu kojom zatvara mešuredni prostor i time smanjuje mogući razvoj korova. Zato je kod kukuruza važna pravilna primena agrotehničkih kao i hemijskih mera koja ima direktan uticaj na povećanje prinosa…

Proizvodnja i zaštita soje na imanjima Delta Agrara

Nalazimo se na imanju Delta Agrara u Čelarevu gde je ovih dana završena setva soje. Soja je kultura koja zahteva čisto zemljište, bez korova, tokom cele vegetacije, a suzbijanje korova predstavlja niz hemijskih i agrotehničkih mera. Najveće štete od korova dešavaju se u početnim fazama rasta i razvoja useva, te je tada potrebno sprovoditi adekvatne mere borbe, primenom kvalitetnih i efikasnih herbicida…

Primena zemljišnih herbicida posle setve, a pre nicanja, Galenika Fitofarmacija

Samo pravilnim i pravovremenim izborom agrotehničkih mera kao i dobrim izborom herbicida možemo obezbediti nesmetano nicanje, rast i razvoj kukuruza. Biljke kukuruza su najosetljivije u privim fazama rasta i razvoja i zbog toga njiva u to vreme mora biti čista, tj. da ne ma prisutnih korova. Za primenu posle setve a pre nicanja useva, stručni tim Galenika Fitofarmacija preporučuje kombinaciju herbicida Acetogal plus i Rezon…

Za Napredan Agrobiznis, Actara

Puštanjem Actare kroz sistem kap po kap vršimo zastitu paradajza i paprike u plastenicima od biljnih vaši, naročito bele leptiraste vaši…

Suzbijanje jabukinog cvetojeda u zasadima jabuka, Galenika Fitofarmacija

Sa porastom temperatura krajem marta i početkom aprila aktiviraju se mnoge štetočine koje su prezimile u voćnjacima. U zasadima jabuke najveću opasnost predstavlja jabukin cvetojed…

Proizvodnja i zaštita suncokreta na imanjima Delta Agrara

U seriji zimskih edukativnih prezentacija stručna služba Delta Agrara je i danas u prilici da nastavi praksu prikaza zaštite useva, kako to i inače sprovodi na svojim imanjima. Današnja tema je zaštita suncokreta od korova, a lokacija je Petrović salaš u Staroj Pazovi…

Vrhunska sorta pšenice Ingenio, Syngent seeds

Prosečni prinosi pšenice od 3 do 4 tone po hektaru proizvodnju hlebnog zrna u Srbiji su sveli na najskromniji nivo u istoriji. U poslednje vreme berzanska kretanja i sve snažnija ponuda vrhunskog sortimenta najpoznatijih svetskih kompanija, nagoveštavaju pravu renesansu ove za nas ipak najznačajnije žitarice…

Za napredan agrobiznis, Lumax

Poslušajte iskustva i mišljenja poljoprivrednika o preparatu za zaštitu kukuruza od korova…

Zaštita kajsije od Monilie, Galenika fitofarmacija

Nalazimo se u zasadu kajsije koja se trenutno nalazi u feno-fazi punog cvetanja. Voćari koji se bave proizvodnjom koštičavog voća znaju da sa cvetanjem dolazi do jedne opasne bolesti koja izaziva sušenje svetova i rodnih grančica čiji je prouzrokovač fitopatogena gljiva – Monilinia laxa…

Zaštita kukuruza posle setve, a pre nicanja na imanjima Delta Agrara

Delta Agrar već godinama na svojim imanjima postiže stabilno visoke prinose na velikim površinama zahvaljujući kvalitetnom izboru semena. Na 100% površina Delta Agrar seje Pionirove hibride kukuruza. Uspešno gajenje kukuruza podrazumeva pravilnu primenu kako agrotehničkih, tako i hemijskih mera. Kukuruz je širokoredni usev i ima veliko rastojanje između redova i biljaka u redu…

Hibridi kukuruza Pako i Cisko, Syngenta seeds

Podizanje prinosa je iz godine u godinu za ratare sve suroviji tržišni imperativ. Svaka greška u toj borbi se skupo plaća, baš stoga poljoprivrednici sve radije svoje poverenje poklanjaju ljudima koji imaju stabilno visoke prinose u svim vremenskim uslovima. Baš te karakteristike prestižnim su učinile Syngenta-ine hibride…

Za napredan agrobiznis, suzbijanje korova u pšenici

Uz konstantni blagi porast cene pšenice kod nas, čini se da su oni koji su hlebnim žitom jesenas zasejali svoje njive, napravili dobar potez. Oni koji su to uradili u optimalnom setvenom roku, kvalitetno pripremili zemljište i utrošili makar minimalnu količinu startnog đubriva, mogu se nadati i nešto većoj zaradi…

Force Zea, insekticid za zaštitu semena

Iz godine u godinu efekti ratarske proizvodnje sve više bivaju ugroženi već u fazi klijanja i nicanja semena. Najveće štete u tom periodu prete od podzemnih štetočina…

Zimsko prskanje i zaštita voćnjaka od monilie i venturie

Jedan od najvažnijih tretmana u zaštiti voćaka je pre svega zimsko prskanje koje se obavlja posle rezidbe, u fazi mirovanja voćaka. Bakarnim preparatima treba dobro okupati voćke u različitim koncentracijama, samim tim sprečavamo početak infekcije i širenje različitih bolesti. Različita gljivična oboljenja prezimljavaju na granama i kori voćaka u različitim prezimljujućim formama…

Preparat za zimsko tretiranje voća i vinove loze

Crveno ulje je kombinacija mineralnog ulja i bakra iz bakarnog oksida, a namenjen je za zimsko tretiranje voćnjaka i vinove loze. Crveno ulje je kontaktni kombinovani fungicid, insekticid i akaricid…

Kako suzbiti bakterije u kupusnjačama

Bakterioze predstavljaju najveći problem u povrtarskoj proizvodnji, a najviše u onoj koja se radi iz rasada. Stručnjaci kažu i to da su od 10 000 semenki dovoljne i tri zaražene koje mogu da prouzrokuju epidemiju. Biljke koje najčešće oboljevaju su kupusnjače…

Zastita vocnjaka

Crveno ulje je kombinacija mineralnog ulja i bakra iz bakarnog oksida, a namenjen je za zimsko tretiranje voćnjaka i vinove loze. Crveno ulje je kontaktni kombinovani fungicid, insekticid i akaricid…

Kukuruzno crvenilo

Crvenilo lista kukuruza, bolest koja se pojavila pre nekoliko godina i sad vec prerasla u ozbiljan problem…Prilog iz 341. izdanja emisije U našem ataru

Delta Agrar, zaštita krompira

Prilog iz 331. izdanja emisije U našem ataru

Ratarska proizvodnja i edukacija za zaštitu bilja

Prilog iz 328. izdanja emisije U našem ataru

Delta Agrar – zaštita šećerne repe

Prilog iz 323. izdanja emisije U našem ataru

Zaštita jagoda od bolesti, Nutrileaders

Nutrileaders kompanija i ove godine brine o proizvođačima jagode. Danas ćemo dati jako važne upute za nastupajući period u jagodarstvu. Da bi se istovremeno postigla visoka rodnost i krupnoća jagode, preporučuju se preparati specijalne namene…

Kvalitetna zaštita jabuke, Embrelia, Syngenta

Razvojni centar kompanije Sindženta neprekidno iznalazi rešenja za probleme koje poljoprivrednici smatraju sudbinskim. I kišna 2014. godina je dokazala da oni koji idu u korak sa naukom imaju više razloga za optimizam…

Zaštita šljiva

Štetočina koja svim proizvođačima šljiva zadaje glavobolje jeste šljivin smotavac. Reč je o štetočini koja godišnje ima dve generacije koje se prepliću pa je konstantno prisutna u šljivicima. Feromonske klopke koje su postavljene u voćnjacima somborskog atara oglasile su uzbunu na prisustvo smotavca, te je tretiranje šljiva neophodno…

Uzgoj i zaštita dunja u Velikoj Krsni

Dunja je voćna vrsta koja se u svetu gaji od davnina. U strukturi domaće voćarske proizvodnje zauzima svega 1% što je zaista zanemarljiv udeo. Drvo dunje najčešće živi od 30 do 40 godina, a prvi rod daje u drugoj godini života, ozbiljniji u petoj ili šestoj, a maksimalan obično u desetoj godini. Iako daje dobre prinose koji se kreću od 10-60 kilograma po stablu u plantažnoj proizvodnji, i dalje se mali broj ljudi odlučuje za sadnju ove voćne vrste…

Jesenja zaštita voćnjaka na narednu sezonu

Nakon što je završena jesenja berba, voćne zasade neophodno je adekvatno pripremiti za narednu vegetaciju. Priprema podrazumeva primenu agrotehničkih mera, kao i zaštitu od prezimljavajućih oblika patogena prouzorkovača biljnih bolesti. Tretmani koje bi trebalo odraditi odnose se na suzbijanje: rogača šljive, šupljikavost lišća i monolioze koštičavog voća, a tretman treba obavit tek kada dve trećine lišća opadne sa grana…

Hibridi kukuruza i zaštita od korova u kukuruzu Syngenta

Za armiju ratara Sindžentina genetika u kukuruzu je iznad svega. Zašto?

GardoprimPlus Gold, za kvalitetniji suncokret, Syngenta

GardoprimPlus Gold je herbicid koji u sebi sadrži dve aktivne supstance. Jednu aktivnu supstancu za suzbijanje uskolisnih korova i drugu aktivnu supstancu za suzbijanje širokolisnih korova. Te dve aktivne supstance omogućuju da proizvođaći imaju ovakvu parcelu u septembru…

Zaštita semena kukuruza, Force Zea

Postizanje optimalnog sklopa kukuruza prva je agrotehnička mera na putu postizanja prinosa koji može da zadovolji želje ratara. Ostvarenje tog prinosa pak u poslednje vreme sve više ugrožava žičar. Koliko?

Kako sprečiti nepotrebno presejavanje kukuruza

Proces sve intenzivnije biljne proizvodnje neminovno dovodi do umnožavanja faktora koji ugrožavaju ljudske napore da se proizvede više hrane. Ratari su tako suočeni sa sve izraženijim napadima na tek proklijalo seme. Neretko se događa da zelene brazde tek izniklog kukuruza budu proređene do te mere da je neophodno presejavanje useva…

Zaštita semena kukuruza

Kada dođe do trenutka skladištenja kukuruza i kada se to radi sa osmehom na licu, to je pouzdan znak da je farmer tokom sezone odoleo svim pretnjama koje su mu ugrožavale usev, a te pretnje se javljaju već prvih dana po setvi…

Dan polja Delta Agrara na imanju Napredak, Stara Pazova

Na poljima imanja Napredak iz Stare Pazove Delta Agrar održao je druženje sa svojim kooperantima koji su imali prilike da vide kako napreduju ratarske kulture sa raznim varijantama herbicidnih ogleda kao i da posete farmu svinja…

Dan polja Donau Soja i Victoria Logistice

Na manifestaciji “Dan polja soje” u organizaciji “Dunav Soja Regionalnog Centra” i “Viktoria Logistike“, tri različite semenske kompanije predstavile su ukupno 16 sorti. Na oglednom polju pri Poljoprivrednoj školi sa domom učenika u Futogu, posetioci su imali prilike da vide herbicidne oglede na kojima su hemijske kuće i distributeri predstavili svoje preparate…

Dan polja Galenika Fitofarmacije

U godini jubileja, 60 leta od osnivanja, naša vodeća kompanija u oblasti sredstava za zaštitu bilja Galenika Fitofarmacija, održala je dvodnevne dane polja u svom oglednom centru u Sremskoj Mitrovici…

Efikasno suzbijanje sirka u šećernoj repi, Adama

Pegavost lista šećerne repe se mora tretirati odmah, jer kašnjenje od samo nekoliko dana može dovesti do gubitka i do 40% lisne mase. Na taj način dolazi do takozvanog presecanja biljke gde prestaje akumulacija i počinje trošnja šećera iz repe, a samim tim i smanjivanje digestije. Ali kako prepoznati pojavu ove bolesti, poznatu i kao Cerkospora…

Folijarna prihrana soje, Nutrileaders

Trenutno je u toku zaštita soje od korovskih biljaka. Ovi tretmani mogu delovati depresivno na porast soje. Stoga vam kompanija Nutrileaders preporučuje preparat Nutriamino Plus kako bi biljke lakše podnele stres…

Bioplex i Inex, za zdrave i bezbedne useve posle herbicidnih tretmana

Kompanija Cosmocel već 55 godina rešava sve izazove vezane za ishranu bilja, sa ciljem što većih i kvalitetnijih prinosa. Samo najbolje za useve je slogan po čemu je Cosmocel prepoznatljiv širom planete…

Stanje pšenice i borba protiv glodara

Na teritioriji opština Bačka Topola i Mali Iđoš posejano je oko 13.200 hektara pšenice od čega su semenski usevi na 1.450 hektara a ozimi ječam je na oko 2.300 hektara. Uz to zastupljen je tritikali na 400 hektara kao i uljana repica na oko 600 hektara. Iako su pšenica i ječam dominantni u ovim predelima, zabeleženo je smanjenje površina pod ovim kulturama…

Zamir i Bumper P za čistu i sigurnu pšenicu, Magan Agrochemicals

Ratar iz Donjeg Srema, Slobodan Vasić, pšenicu seje na preko 120 hektara. Lane je zbog obilnih padavina uradio dva tretmana protiv bolesti fungicidom Bumper P…

Zadovoljni proizvođači pšenica Apache i Andino u Sremu i Mačvi

Poljoprivrednici koji su sejali sorte pšenice Apache i Andino nakon obavljene žetve sumiraju svoje utiske…

Setva u Braničevu i Južnom Banatu

U Braničevskom okrugu i ove godine zasejano je oko 80.000 hektara kukuruza. Setva je kasnila zbog nepovoljnih vremenskih uslova, ali su ratari ipak uspeli da u kratkom vremenskom periodu obave planirane radove. Posle setve pristupili su tretmanima zemljišnih herbicida da bi se iskontrolisali muhari koji su u ovom delu Srbije proizvođačima kukuruza najveći neprijatelj. Kako ga je teško suzbiti tokom vegetacije, neophodno je uraditi tretmane pre nicanja…

Syngenta, dan polja u Požarevcu

Sredinom juna na oglednim poljima preduzeća Filip doo u okolini Požarevca, održan je dan polja kompanije Syngenta. Ovo je prvi put da se neka od poljoprivrednih kompanija odlučila, da ovako veliku manifestaciju održi na teritoriji centralne Srbije, tačnije u Stigu. Razlog za ovaj korak je pokušaj da se poljoprivrednim proizvođačima iz ovih krajeva približi savremena tehnologija proizvodnje koja bi u tim uslovima dala najveće prinose, a samim tim i veći profit…

Dan polja ratarskih i povrtarskih kultura u Somboru

Dane polja strnih žita i zaštite bilja u Somboru i ove godine posetio je veliki broj proizvođača u želji da saznaju šta je to novo pokazala nauka u praksi. Već tradicionalno na stotinak hektara podeljenih na 4 parcele seju se različiti sortimenti strnih žita, zatim tu je široka paleta povrtarskih proizvoda, a od ove godine ogledi se rade i u voćarskoj proizvodnji…

Herbicidi Terbis i Acetomark za zemljišno tretiranje kukuruza

Kukuruz kao najbitnija ratarska kultura u Srbiji zavređuje i najveću pažnju Agromarketoog portfolija. U paleti proizvoda postoji preko 20 herbicida koje poljoprivredni proizvođači mogu da izaberu za suzbijanje korova u raznim fazama razvoja kukuruza…

Kompletna zaštita krompira, Delta Agrar

Kvalitetna proizvodnja krompira pored savremene tehnologije podrazumeva i zaštitu protiv prouzrokovača bolesti, štetočina i korova…

Zaštita povrća od plamenjače, Galenika fitofarmacija

Nalazimo se u Jagodini kod proizvođača Dragana Datonovića koji se bavi proizvodnjom povrća u plasteniku i na otvorenom. Najčešće kulture koje se rade u plasteniku su krastavac, paradajz i paprika…

Pikiranje, zaštita i prihranjivanje rasada povrća, Agromarket

Proizvodnja rasada povrtarskih biljaka za prolećni ciklus ulazi u završnu fazu, kada je rasad potrebno što bolje pripremiti za klimatske i agrotehničke uslove, koji ga čekaju nakon rasađivanja na stalno mesto…

Kvalitetna i sigurna zaštita soje od korova, Delta Agrar

U okviru kompanije Delta Agrar poslovi su organizaciono podeljeni na četiri dela: primarna poljoprivredna proizvodnja, kooperacija i otkup, agrotrgovina i distribucija i proizvodnja hrane. U okviru ratarske proizvodnje nezaobilazna je i proizvodnja soje kod koje je jako bitno suzbijanje korova za sigurniji i veći prinos…

Zaštita kukuruza i suncokreta posle setve, a pre nicanja, Delta Agrar

Na početku smo još jednog proleća i na pragu prolećnih radova na poljima Delta Agrara. Posle jednodecenijskog iskustva sa punim pravom možemo pričati o našoj proizvodnji i preporukama koje dajemo proizvođačima u skladu sa našim iskustvom koje je za nama i sa našim pretpostavkama i očekivanjima o stvarima koje će se desiti u narednom periodu…

Hemijski lizing u poljoprivredi

Nije retkost da poljoprivredni proizvođači ulože više nego što je potrebno u svoju proizvodnju, bilo odabirom hibrida koji ne ispuni svoj pun potencijal ili pak upotrebom prekomerne količine đubriva i pesticida koji ne samo da škode novčaniku već i okolini. Sada je poljoprivrednicima dostupan novi poslovni model, podržan od strane Organizacije Ujedinjenih nacija za idustrijski razvoj, koji se bavi ovom problematikom i naziva se hemijski lizing…

Medijski partneri