Manifestacija Dobar dan domaćine 2018

Naučni skup ‘Dobar dan domaćine’, koji je šesti put održan na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, sve više prerasta u instituciju. Nekoliko hiljada posetilaca, učesnika, novinara i stručne javnosti tokom dvadana rezimiralo je minulu godinu.

Aktivnosti PSSS Mladenovac

U staroj Jugoslaviji poznata po rekorderima u mlečnom govedarstvu i bogatoj poljoprivrednoj proizvodnji, opština Mladenovac danas je na putu vraćanja starog poljoprivrednog sjaja. Poslednjih decenija poljoprivreda tog kraja počela je da zamire, a mladi da napuštaju sela sve više.

Aktivnosti PSSS Čačak

Gornji Milanovac, Čačak, Dragačevski kraj, Lučani i Arilje, imaju dve zajedničke karakteristike: opštine su u kojima sve više preovlađuje voćarstvo i o svima brine Poljoprivredna stručna savetodavna služba Čačak. Mnogo je posla, sve više proizvođača, ali i sve težih poljoprivrednih godina, uputili su nas u ovoj stručnoj službi. Ipak, niko još ne odustaje.

Teška poljoprivredna godina u Sremu

Nakon veoma dobre 2016. Godine za skoro sve poljoprivredne kulture, po svemu sudeći 2017. Godinu su mnogi poljoprivredni proizvođači već otpisali, kao godinu koja se što pre želi potisnuti u svakom smislu.

Analiza zemljišta u Šumadiji

Poljoprivredni proizvođači svake godine teže da postignu kvalitetne i stabilne prinose gajenih kultura. Na željene rezultate utiču mnogi faktori, međutim postoji nešto što zapravo zavisi samo od proizvođača, a to je pravilna i racionalna upotreba mineralnih đubriva. I zato je jedna najznačajninih mera koju poljoprivredni proizvođači moraju uraditi tokom godine, agrohemijska analiza zemljišta. Ova agrotehnička mera predstavlja “krvnu sliku” svake parcele, jer se samo rezultatom sistematske kontrole plodnosti može saznati šta vašoj zemlji nedostaje.

Aktivnosti PSSS Užice

Poljoprivredna stručna i savetodavna služba „Moravica“ u Užicu osnovana je sada već davne 1954. godine kao rejonska stanica za zaštitu bilja. Tokom šest decenija bilo je mnogo vlasničkih promena da bi na kraju ova služba postala privredno društvo u vlasništvu države. Danas PSSS Užice broji 15 zaposlenih od čega je deset savetodavaca dok ostatak čine stručni saradnici za oblast stočarstva i zaštite bilja. Osnovni zadatak poljoprivredne savetodavne i stručne službe je unapređenje biljne i stočarske poljoprivredne proizvodnje na imanjima poljoprivrednih proizvođača i zadruga, kao i uvođenje savremene tehnologije u proizvodnju. Stručna i zdravstvena kontrola nad proizvodnjom semena i sadnog materijala, kontrola proizvodnje priplodnog materijala u stočarstvu, kontrola izvoza poljoprivrednih proizvoda ali i izdavanje fitosanitarnih uverenja samo su neke od delatnosti ove savetodavne službe.

Aktivnosti PSS Mladenovac

Sa aspekta prirodnih uslova, područje opštine Mladenovac ima značajnih prednosti, jer je moguće uspešno organizovati proizvodnju u svim oblastima poljoprivrede. Poljoprivredna savetodavna i stručna služba u Mladenovcu osnovana je 1958. godine a teritorijalno pokriva teritorije opština: Mladenovac, Sopot, Lazarevac, Barajevo, Voždovac, Čukarica i Rakovica sa ukupno 140 sela i oko 100.000 hektara obradive površine. Šest savetodavaca, diplomiranih inženjera poljoprivrede, raspoređeno je u sektorima stočarstva, voćarstva i vinogradarstva, ratarstva, zaštite bilja i mehanizacije…

Stanje useva u jagodinskoj opštini

Vremenske prilike ove godine su se katastrofalno odrazile na sve vrste proizvodnje u jagodinskom kraju, naročito kada je u pitanju pšenica kažu u PSSS Jagodina…

Meterološke stanice na jugu Srbije

Samo pravilna i pravovremena primena pesticida obezbeđuje racionalnu primenu hemijskih sredstava i zaštitu zdravlja ljudi i čovekove okoline…

Analiza zemljišta na jugu Srbije

Poljoprivredni proizvođači u Srbiji su u obavezi da za sve svoje parcele koje su uvedene u registar biljne proizvodnje jednom u pet godina obave hemijsku analizu…

Poseta poljoprivrednika i savetodavaca iz Novog Pazara Smederevu

Kao rezultat saradnje između Poljoprivredne stručne službe iz Novog Pazara i njihovih kolega iz Smedereva, proizašla je poseta novopazarskih poljoprivrednika podunavskom regionu. Poljoprivrednici su imali priliku da obiđu nekoliko gazdinstava koji su okarakterisani kao lideri u poljoprivrednoj proizvodnji. S obzirom na to da novopazarska Poljoprivredna savetodavna i stručna služba nema laboratoriju za analizu zemljišta, kvalitet njihove zemlje ocenile su kolege iz Smedereva. I tako je počela uspešna saradnja…

Ogledno polje Instituta Tamiš u Pančevu

Na oglednom polju Instituta Tamiš u Pančevu, površine 184 ha, izvode se makro i mikro ogledi u kojima se ispituju nove sorte i hibridi, agrotehničke mere i primena pesticida radi preporuke za neposrednu primenu u proizvodnji. Ogled se izvodi od 1965. godine pa predstavlja važan naučni poduhvat, a sve u službi poljoprivrednih proizvođača kojima se plasiraju rezultati ovih ogleda, kaže Sava Krgović iz Instituta Tamiš…

Mladi savetodavci u radu na terenu

Prva faza velikog projekta ministarstva poljoprivrede pod nazivom „Stručno znanje za vaše imanje“ koji je obuhvatio gotovo 1.500 mladih savetnika agronoma privodi se kraju. Bilo je dosta nepoverenja prema novim saradnicima, tačnije, vladalo je mišljenje kako je akcija besmislena i da neće doneti benefite poljoprivrednicima. Zoran Majkić iz Kaća, diplomirani inženjer ratarstva sa 13 godina radnog iskustva bio je bez posla poslednjih godinu dana. Potpisao je ugovor sa savetodavnom službom iz Novog Sada i sam kaže da je primetio prilikom obilaska gazdinstava određenu dozu skepticizma prema njima…

Ratarska proizvodnja u okolini Sombora

Miroslav Mirosavljević je uspešan poljoprivrednik iz Sombora. O svojim prinosima, kao i o saradnji sa poljoprivrednom stručnom službom iz Sombora, Miroslav kaže sledeće…

Raznovrsna poljoprivredna proizvodnja

Prilog iz 312. izdanja emisije U našem ataru

Kako opstati u poljoprivrednoj proizvodnji?

Prilog iz 308. izdanja emisije U našem ataru

Saradnja poljoprivrednika i stručnih službi

Prilog iz 281. izdanja emisije U našem ataru

Medijski partneri