Naučno stučni skup, Razvoj traktora i obnovljivi izvori energije

Dvadeset i treći naučni skup pod nazivom “Razvoj traktora i primena obnovljivih izvora energije“ u organizaciji Departmana za poljoprivrednu tehniku i Naučnog društva za pogonske mašine, traktore i održavanje – JUMTO, održan je na novosadskom Poljoprivrednom fakultetu. Ove godine fokus rasprave bila je tema mehanizacije kao faktora unapređenja poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa posebnim osvrtom na stanje mehanizacije u Srbiji.

Solarno navodnjavanje povrća je najjeftinije

Marko Čarnić, proizvođač šargarepe i krompira iz Begeča važi za lidera po pitanju implementacije modernih tehnologija u svoju proizvodnju povrća. Svestan značaja obnovljivih izvora energije, naš domaćin je odlučio je da na ovu parcelu pod šargarepom veličine osam hektara instalira solarnu crpnu stanicu za navodnjavanje useva.

Naučni skup „Pravci razvoja traktora i obnovljivi izvori energije“

Dvadesetdrugi naučni skup pod nazivom “Razvoj traktora i primena obnovljivih izvora energije“ u organizaciji Departmana za poljoprivrednu tehniku i Naučnog društva za pogonske mašine, traktore i održavanje – JUMTO, održan je na novosadskom Poljoprivrednom fakultetu. Jedna od glavnih tema – kao i svake godine – bila je stanje mehanizacije u Srbiji…

Konkurs Sekretarijata za energetiku, za energetski efikasne farme

Poljoprivreda je veliki potrošač električne energije, ali može biti i veliki proizvođač. Osim biomase, čiji potencijal je veoma značajan u Vojvodini, životinjske farme mogu igrati važnu ulogu u unapređenju energetske efikasnosti u našoj zemlji…

Naučni skup, pravci razvoja traktora i obnovljivi izvori energije

Naučni skup: Pravci razvoja traktora i obnovljivi izvori energije poznatiji kao JUMTO, održan je tradicionalno 20. put na novosadskom Poljoprivrednom fakultetu. Na jednom mestu su se i ovog decembra okupili i proizvođači i poljoprivrednici, ali i naučni radnici kako bi zajedno sagledali u kakvom je stanju domaća poljoprivredna mehanizacija i zašto je važno ulagati u energetski efikasne mašine. Prema procenama stručnjaka godišnje je potrebno kupiti oko 5000 traktora, dok se u stvarnosti realizuje jedva 2000…

Grejanje farme svinja na biomasu

Prilog iz 305. izdanja emisije U našem ataru

Farma krava sa obnovljivim izvorima energije

Na teritoriji opštine Golubac postoje samo dve farme muznih krava, a jedna od njih u selu Snegotin. Na gazdinstvu porodice Kuzmanović bavljenje poljorivredom zastupljeno je decenijama u nazad, a poslednjih godina primarno je stočarstvo i ratarstvo…

Biogasno postrojenje na imanju Sava Kovačević

Poljoprivredna proizvodnja je veliki potrošač, ali sa druge strane ona može biti i veliki proizvođač energije. Prva farma u Srbiji koja je svoj otpad, odnosno stajsko đubrivo, pretvorila u energiju jeste Poljoprivredno dobro „Sava Kovačević“ iz Vrbasa. Naime, više od 20 hiljade tona stajnjaka koji je ranije oslobađao metan i zagađivao životnu sredinu, sada je postao izvor električne energije. Na farmi koja se nalazi u sklopu Poljoprivrednog dobra „Sava Kovačević“ nalazi se oko 2400 grla goveda, koja proizvode velike količine stajnjaka opasnog po životnu sredinu. Isti taj stajnjak je zapravo veliki potencijal za proizvodnju električne energije, pa je pre dve godine podignuto biogasno postrojenje koje proizvodi jedan mega vat električne energije…

Proizvodnja električne energije na biomasu u Italiji

ProAgro Lideri su imali priliku i da posete italijansku regiju Friuli Venezia Giulia koja se nalazi na severu te zemlje blizu granice sa Austrijom. Reljef regije je takav da stanovništvo nema veliki izbor za bavljenje poljoprivredom. Najviše se gaji kukuruz i šećerna repa, a u brdovitom delu najzastupljenije je vinogradarstvo. Što se tiče stočarstva najviše se gaje goveda i to u tolikoj meri da se izvoze i u druge regije. Posetili smo farmu sa 150 goveda i proizvodnjom električne energije iz biogasa…

Velika uspešnost DREPR projekta u Srbiji

DREPR projekat u bukvalnom prevodu znači: ‘Čist Dunav – naša zajednička budućnost’. Sprovodi ga Svetska Banka i naše ministarstvo poljoprivrede. Traje već pet godina i svrstavaju ga među najuspešnije jer je iskorišćeno više od 95% ponuđenih fondova…

Pčele i proizvodnja meda, energetska efikasnost i biomasa, STAR projekat 10

Predstavljamo dva mlada pčelara iz Vršca, Gorana Pavlova i Zorana Markovića. Kao i većini drugih pčelara u Srbiji ni njima nije jasno zašto pčelarstvo kod nas nije na višem nivou s obzirom na prednosti koje imamo na sve druge u regionu. Potencijal ogroman, a učinak minimalan, pa se na pčelarenje mladi ljudi odlučuju samo da bi ostvarili dodatni prihod…

Kuće od slame, štede energiju i novac

Slama predstavlja osušene stabljike žitarica – prirodan je i zdrav materijal, godišnje obnovljiv, a ipak se tretira kao otpad. Godišnje se proizvedu ogromne količine slame, koje veoma često budu spaljene na njivama, što predstavlja veliki ekološki problem. Poslednjih godina i kod nas, a decenijama u Evropi, slama se koristi i u energetici, ali ona može uspešno da posluži i u građevinarstvu…

Plastenička proizvodnja povrća u Velikoj Krsni

Porodica Pavlović iz Velike Krsne kod Mladenovca poznata je po preradi drveta, tačnije izgradnji kuća i nameštaja od drveta. Međutim mladi Jovan Pavlović odlučio je da se oproba u proizvodnji povrća u zatvorenom prostoru. Iskoristio je sredstva iz projekta ‘zeleni prsten’ kao jedan od poljoprivrednih kredita i podigao moderan plastenik…

Rana plastenička proizvodnja

Prilog iz 302. izdanja emisije U našem ataru

Ulaganje u biogasna postrojenja, ProCredit Banka

U sklopu posete klijenata ProKredit banke iz Moldavije, Bugarske, Albanije i Bosne i Hercegovine i Srbije, organizovan je obilazak najvećeg biogasnog postrojenja u Srbiji ukupne instalisane snage 1.5 megavata. Locirano na mlekarskoj farmi preduzeća Sava Kovačević AD koje posluje u sklopu kompanije Mirotin Grup, ovo postrojenje godišnje proizvede oko 12 miliona kilovat-časova kako električne, tako i toplotne energije…

Biomasa u poljoprivredi

Međunarodna konferencija pod nazivom „Promovisanje obnovljivih izvora energije: biomasa u poljoprivredi“, održana je tokom 82. Poljoprivrednog sajma u Novom Sadu sa ciljem da se otvori dijalog o proizvodnji i upotrebi biomase od strane poljoprivrednih proizvođača i da se prezentuju modeli dobre prakse iz inostranstva koji se mogu primeniti i kod nas. Organizovana je od strane „Garancijskog fonda AP Vojvodine“ u saradnji sa Hajnrih bel fondacijom, nemačkom Agencijom za međunarodnu saradnju i Fondom za evropske poslove AP Vojvodine, a sve pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine. Tokom konferencije podeljeni su i priručnici koji su nastali kao rezultat saradnje Garancijskog fonda AP Vojvodine i Hajnrih Bel fondacije…

Potencijali drvnog otpada, kao biomasa

Ukupan energetski potencijal biomase u Srbiji procenjen je na 2.7 miliona tona ekvivalentne nafte. Korišćenjem tog potencijala možemo dobiti gorivo za vozila, stvarati električnu ili toplotnu energiju i još mnogo toga. Veliki udeo u tom potencijalu ima i drvni otpad koji najčešće kompanijama za preradu drveta predstvalja veliki problem, kako zbog skladištenja, tako i zbog transporta. U firmi Gorštak iz Bajine Bašte godišnje se preradi od 8 do 15 hiljada kubika drveta, od kojih je 30% otpad, odnosno biomasa. Po kubiku su morali da izdvoje od 2 do 4 eura, kako bi na adekvatan način skladištili tu biomasu. Međutim, ovaj drvni otpad im više ne predstavlja problem, već naprotiv, sada na njemu i zarađuju. Prvobitna ideja bila je da od nje proizvode pelet, međutim postoji još bolja tehnologija namenjena proizvodnji električne energije…

Značaj i mogućnosti obnovljivih izvora energije

Naftne zalihe se neprekidno smanjuju što će naftu za 30 godina učiniti nekomercijalnom sirovinom. Činjenica je da je potrošnja energije u Srbiji 3 puta veća u odnosu na neke razvijenije zemlje, ali i to da se uprkos takvom rasipništvu jako malo koriste obnovljivi izvori energije…

Naučni skup, pravci razvoja traktora i obnovljivi izvori energije

I ovog decembra na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, tradicionalno već 19. put održan je naučni skup: „Pravci razvoja traktora i obnovljivi izvori energije“. I ove godine je sagledano šta se to nudi našim poljoprivrednim proizvođačima i kakvi su razvoji traktora i mehanizacije u svetu…

Potencijali Srbije u korišćenju Biomase, CEDEF

Proizvodnjom energije iz biomase Srbija bi mogla da zameni oko 2,5 miliona tona nafte i time uštedi više od 60 miliona evra godišnje što nas svrstava u sam vrh evropskih zemalja po količini raspoložive, ali i neiskorišćene biomase. Kako bi se stvari u toj oblasti pomerile u željenom pravcu na ovogodišnjem Poljoprivrednom sajmu održan je skup pod nazivom “Biomasa – iskustva Austrije i potencijali Srbije”. Želja organizatora, Centralnog evropskog foruma za razvoj, bila je upravo da se sa partnerom iz Evrope podele iskustva i dođe do konkretnijih rešenja…

Savetovanje o unapređenju mehanizacije i obnovljivih izvora energije

Naučni skup koji organizuje Društvo za pogonske mašine, traktore i održavanje poznatiji kao JUMTO, po 18. put održan je u Novom Sadu na Poljoprivrednom fakultetu. Kao i prethodnih godina i na punoletstvo jedna od tema bila je obnova mehanizacije. Prosečna starost traktora je i dalje 15 godina, kombajna još više, a proces obnove se veoma sporo kreće. Svemu tome, ove godine doprineo je i izostanak državnih subvencija za obnovu mehanizacije. Relativno stabilne cene omogućile su da se ove godine uveze 1600 novih traktora i oko 1000 priključnih mašina, rekao je Đorđe Mišković, predstavnik Mas Ferg-a iz Novog Sada. On je istakao i to da je sve više poljoprivrednika koji se odlučuju za polovne traktore i mašine, ali da se nadaju da će sledeća godina biti mnogo bolja i da će oni koji kroje agrarnu politiku prepoznati važnost obnove poljoprivredne mehanizacije…

Iskoristivost biomase u Srbiji

Biomasa predstavlja obnovljivi izvor energije koji se može koristiti kao zamena za fosilna goriva u proizvodnji toplotne i električne energije. Trenutno stanje tog sektora u Srbiji je veoma loše, iako postoji objektivan potencijal za razvoj na tom polju. Razlozi za takvo stanje su brojni ali podaci koji stižu su alarmantni. U eri globalne borbe za svaki energent, samo od ratarstva i šuma u Srbiji svake godine propadne više od 12 i po miliona tona biomase…

Kako iskoristiti potencijal obnovljivih izvora energije

S obzirom na to da Vojvodina ima velike, neiskorišćene potencijale kada je proizvodnja energije u pitanju, Privredna komora Vojvodine organizovala je skup na temu obnovljivih izvora, sa akcentom na biogas i biomasu. Skupu su prisustvovali stručnjaci iz Bavarske u kojoj se alternativna energija koristi već 20 godina. Od ukupnog udela proizvodnje energije u toj Nemačkoj pokrajini oko 11% je energija dobijena iz obnovljivih izvora, dok je u Srbiji taj procenat neznatan…

Isplativost prilikom grejanja na biomasu

Srbija nema dovoljno energenata da bi zadovoljila sopstvene potrebe. Zbog tog nedostatka neke mora i da uvozi, ipak procenjuje se da ima veliki potencijal obnovljivih izvora energije kao što je biomasa. Biomasa je najstariji izvor energije koji su ljudi koristili, međutim danas je njena upotreba zanemarljiva. Iako stručnjaci procenjuju da će fosilna goriva biti iscrpljena za šest decenija, danas se obnovljivi energenti adekvatno ne koriste…

Poljoprivreda kao proizvođač energije iz biomase

Pod pritiskom pronalaska alternative fosilnim gorivima u proizvodnji energije, poljoprivreda dobija novu ulogu i od pukog potrošača transformiše se u značajnog proizvođača energije putem proizvodnje biomase. Pod biomasom najčešće mislimo na pelete i brikete dobijene sabijanjem žetvenih ili drvnih ostataka, čija je proizvodnja i upotreba u Srbiji daleko od željenog nivoa…

Ušteda i kvalitetnije grejanje na biomasu

U poslednje vreme sve je više očito da je današnji pristup energiji neodrživ. Od svih obnovljivih izvora energije, najveće nade polažu se u biomasu. Ono što u svetu postaje sve popularnije, a predstavlja idealno rešenje, jeste proizvodnja peleta i briketa…

Prva mini elektrana na biomasu u Srbiji

U selu Goračići, nedaleko Čačka, svečano je otvorena prva mini elektrana na biomasu u Srbiji. Vlasnik ove elektrane je Milan Filipović, koji je od svojih sredstava napravio postrojenje koje godišnje daje 600.000 kilovat časova…

Grejanje farme koza

Prilog iz 310. izdanja emisije U našem ataru

Ušteda energije prilikom grejanja

Prilog iz 306. izdanja emisije U našem ataru

Skup Razvoj traktora i primena obnovljivih izvora energije

Dvadeset i prvi naučni skup pod nazivom “Razvoj traktora i primena obnovljivih izvora energije“ u organizaciji Departmana za poljotehniku i Naučnog društva za pogonske mašine, traktore i održavanje, održan je na novosadskom Poljoprivrednom fakultetu. Uz mnoge teme koje se tiču poljoprivredne mehanizacije, postavljeno je i bolno pitanje: kolika je stara naša mehanizacija? Što se tiče naših traktora, posečna starost je između 15 i 18 godina, dok su kombajni i druge mašine još stariji, navodi predsednik Društva za pogonske mašine, traktore i održavanje Lazar Savin. On dodaje da se ta starost do skoro održavala, ali samo zhavaljujući uvođenju između 2.500 i 3.500 traktora u poljoprivredu Srbije godišnje…

Medijski partneri