Efekti korišćenja Biofora Plus za tretman pre setve

Biofor plus je mikrobiološko đubrivo za tretman semena pre setve: kukuruza, suncokreta i pšenice. Mešane bakterijske populacije stimulišu klijanje i nicanje pa samim tim utiču na bolji sklop i ukorenjivanje biljaka. Poljoprivredna firma „Krivaja d.o.o“ Biofor plus na svojim oranicama koristi već 5 godina i iskustva su više nego pozitivna… 

 

 

Ostavite komentar:

 

Komentari

Trenutno nema komentara za ovu vest.

Medijski partneri