Varoza pčela

 Varoa je opasna invazivna bolest – parazit koji se hrani hemolimfom larvi, lutki i odraslih pčela. Odrasle ženke varoe su krpelji dužine 1 do 1,5 mm i širine 1,5 do 2 mm. Hrane se hemolimfom pčela čime iscrpljuju pčele kojima se na taj način skraćuje životni vek, a pravljenjem ranica na hitinskoj membrani pčela umogućavaju nastajanje sekundarnih infekcija. Širenje varoe unutar košnice se vrši sa pčele na pčelu, a između košnica najčešće trutovima i grabežom…

 

 

Ostavite komentar:

 

Komentari

Trenutno nema komentara za ovu vest.

Medijski partneri